Actie!

Wet Werk en Zekerheid

 7,50

Noor Dietvors

Dit compacte boek over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in het primair onderwijs is geschikt voor alle schoolleiders, managers en stafmedewerkers P&O die willen beschikken over een up-to-date overzicht van de gevolgen van de WWZ in het onderwijs. De WWZ is ingevoerd per 1 juli 2015 en heeft tot gevolg dat er een groot aantal zaken verandert in de rechtspositie van het onderwijspersoneel in het bijzonder onderwijs.

Alles over de Wet Werk en Zekerheid!

Dit compacte boek over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in het primair onderwijs is geschikt voor alle schoolleiders, managers en stafmedewerkers P&O die willen beschikken over een up-to-date overzicht van de gevolgen van de WWZ in het onderwijs. De WWZ is ingevoerd per 1 juli 2015 en heeft tot gevolg dat er een groot aantal zaken verandert in de rechtspositie van het onderwijspersoneel in het bijzonder onderwijs. Er gelden nieuwe regels voor ontslag, flexarbeid en sociale zekerheid. Toch heeft de WWZ ook nu al consequenties voor het openbaar onderwijs. Welke dat zijn, leest u in dit boek. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en juridische uitspraken wordt de lezer meegenomen door het woud van nieuwe regelgeving. Het boek besteedt tot slot ook aandacht aan de nieuwe cao primair onderwijs die van kracht is per 1 juli 2016.

 

‘De auteur, [..] weet een veelomvattende materie helder uit de doeken te doen, mede aan de hand van goed geselecteerde voorbeelden en praktijkcases. [..] Het met vele noten ondersteunde boek bevat een uiterst nuttige checklist van relevante regelgeving.’ – NBD Biblion

 

In de serie Samen leidinggeven aan de onderwijspraktijk zijn ook verkrijgbaar:

1. De professionele leergemeenschap
2. Duurzame schoolontwikkeling
3. Omgaan met ouders
4. Succesvolle schoolprofilering
5. Strategisch omgaan met onderwijshuisvesting
6. Onderwijskundig leiderschap
7. Gesprekkencyclus: van zinvol naar betekenisvol
8. Handboek Onderwijsrecht
9. Kansrijke medezeggenschap
10. Druk druk druk
11. Hoe komen we van deze rotonde?
12. Wet Werk en Zekerheid
13. Veranderend toezicht
14. Werken aan pedagogische sensitiviteit
15. Sociale veiligheid in school
16. Integrale kindcentra
17. Over het schoolhek heen
18. Startende leraren in het po en vo
19. Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ICT
20. Beter leren door groepsdynamiek
21. School en thuis
22. Een leven lang vitaal in het onderwijs
23. Bewegen naar optimale arbeidsmobiliteit
24. Continu verbeteren in het onderwijs
25. Erken de ongelijkheid
26. Hoe dan?!
27. Wat is eerlijk?

Doelgroep:

Uitvoering:

paperback

Formaat:

14,5 x 21 cm

Omvang:

192 pagina's

ISBN

9789491806797

Winkelwagen
Scroll naar boven