Startende leraren in het po en vo

 25,00

Marco Snoek

Met het huidige lerarentekort is het van belang om startende leraren een ‘zachte landing’ te geven. In het begin wordt werken in onderwijs namelijk als heftig, intensief en soms zelfs slopend ervaren. Schoolleiders hebben dan ook de taak te zorgen voor effectieve ondersteuning en goede begeleidingsprogramma’s, zodat startende leraren niet vroegtijdig het vak verlaten.

Met het huidige lerarentekort is het van belang om startende leraren een ‘zachte landing’ te geven. In het begin wordt werken in onderwijs namelijk als heftig, intensief en soms zelfs slopend ervaren. Schoolleiders hebben dan ook de taak te zorgen voor effectieve ondersteuning en goede begeleidingsprogramma’s, zodat startende leraren niet vroegtijdig het vak verlaten.

In dit boek zijn de inzichten die in de afgelopen jaren ontwikkeld zijn, bij elkaar gebracht en vertaald naar concrete handvatten voor de inrichting van die begeleidingsprogramma’s. Daarbij staan twee perspectieven centraal.

Allereerst het perspectief van de leerling. Uitgangspunt is dat het begeleiden van startende leraren niet alleen van belang is voor de starter, maar juist voor de leerling. Startende leraren die net van de opleiding afkomen zijn immers ‘slechts’ startbekwaam en kunnen en moeten zich nog verder ontwikkelen om leerlingen optimaal te kunnen ondersteunen.

Doel is niet alleen uitval van starters voorkomen, maar vooral hen ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, ten behoeve van leerlingen.

Het tweede perspectief heeft betrekking op het beroep, waarbij het uitgangspunt is dat het beroep van leraar een continuüm is. De leraar blijft zich dus ontwikkelen; het is een proces van levenslange ontwikkeling. Dat perspectief heeft grote implicaties voor leraren, schoolleiders én de leercultuur binnen scholen.

Die twee perspectieven vormen een rode draad waarmee de belangen van leerlingen, startende en ervaren leraren en schoolleiders in dit boek met elkaar verbonden worden.

De inzichten en inspiratie voor dit boek zijn voor een belangrijk deel afkomstig uit de activiteiten en netwerken rond het project Junior Leraar, een project waarbinnen de Hogeschool van Amsterdam en scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio Amsterdam de afgelopen jaren hebben samengewerkt. De vele gesprekken die in die periode met startende leraren, coaches en schoolleiders gevoerd zijn, zijn verwerkt in de verschillende hoofdstukken en in de voorbeelden die daarin opgenomen zijn.

Download(s)

De gratis download bij dit boek vind je hier.

 

Snoek heeft een mooi, inhoudelijk sterk en praktisch rijk boek geschreven. De toevoeging ‘handboek’ had dan ook niet misstaan in de titel. Gerritjan van Luin – De nieuwe Meso

 

 

In de serie Samen leidinggeven aan de onderwijspraktijk zijn ook verkrijgbaar:

1. De professionele leergemeenschap
2. Duurzame schoolontwikkeling
3. Omgaan met ouders
4. Succesvolle schoolprofilering
5. Strategisch omgaan met onderwijshuisvesting
6. Onderwijskundig leiderschap
7. Gesprekkencyclus: van zinvol naar betekenisvol
8. Handboek Onderwijsrecht
9. Kansrijke medezeggenschap
10. Druk druk druk
11. Hoe komen we van deze rotonde?
12. Wet Werk en Zekerheid
13. Veranderend toezicht
14. Werken aan pedagogische sensitiviteit
15. Sociale veiligheid in school
16. Integrale kindcentra
17. Over het schoolhek heen
18. Startende leraren in het po en vo
19. Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ICT
20. Beter leren door groepsdynamiek
21. School en thuis
22. Een leven lang vitaal in het onderwijs
23. Bewegen naar optimale arbeidsmobiliteit
24. Continu verbeteren in het onderwijs
25. Erken de ongelijkheid
26. Hoe dan?!
27. Wat is eerlijk?

 

 

Doelgroep:

Uitvoering:

paperback

Formaat:

14,5 x 21

Omvang:

192 pagina's

ISBN

9789492525369

Winkelwagen
Scroll naar boven