Over het schoolhek heen

 25,00

Angèle van der Star

De wens en de noodzaak om interdisciplinair samenwerken te versterken wordt onder andere ingegeven door maatschappelijke trends. Denk aan teruglopende leerlingaantallen, passend onderwijs en veranderingen in de Jeugdwet. Interdisciplinair samenwerken biedt strategische kansen en kan zorgen voor kwaliteitsverhoging.

In dit boek wordt uitgelegd wat wordt verstaan onder interdisciplinair samenwerken, wie als partners (kunnen) worden gezien en wat succesfactoren en knelpunten zijn.

 

 

‘Ik beveel deze uitgave van harte aan, aan iedere organisatie in het sociale domein die werk wil maken van een optimale samenwerking. Want dat is waar passend onderwijs om vraagt. Het boek geeft inzicht en werkt zaken concreet uit. Naast heldere theoretische onderbouwingen is er ook veel aandacht voor de aanpak op de werkvloer.’
Jan Stuijver (AVS), Kader Primair

 

De wens en de noodzaak om interdisciplinair samenwerken te versterken wordt onder andere ingegeven door maatschappelijke trends. Denk aan teruglopende leerlingaantallen, passend onderwijs en veranderingen in de Jeugdwet. Interdisciplinair samenwerken biedt strategische kansen en kan zorgen voor kwaliteitsverhoging.

In dit boek wordt uitgelegd wat wordt verstaan onder interdisciplinair samenwerken, wie als partners (kunnen) worden gezien en wat succesfactoren en knelpunten zijn.

De auteurs hanteren de volgende uitgangspunten:

  • whole child approach. Het kind met al zijn talenten staat centraal;
  • Rijnlandse benadering: waarbij het primaire proces wordt georganiseerd vanuit de menselijke maat.
  • Vanuit een professionele samenwerking zijn alle partners het best in staat kinderen optimale groei- en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.

Tot slot wordt gekeken naar de competenties die nodig zijn, zoals flexibiliteit, goed kunnen communiceren en een onderzoekende houding.

Leidinggevenden kunnen in dit boek ook inspiratie opdoen in de praktijkverhalen van geïnterviewde professionals uit verschillende disciplines.

 

Kleine, rijke uitgave in de reeks ‘Samen leiding geven aan de onderwijspraktijk’. Dit keer staat doelgerichte, leerlinggecentreerde interdisciplinaire samenwerking centraal.
In dit tijdperk van vormgeven aan passend onderwijs en transitie jeugdzorg (Jeugdwet) is het noodzakelijk om professionele kennis en kracht te bundelen rondom ontwikkelingsvraagstukken van kinderen, jongeren, hun gezinnen (eerste, tweede en derde milieu/gezin, onderwijs, vrije tijd).
De gecombineerde uitgave (theorie & praktijk) biedt professionals handreikingen om hun samenwerkingspraktijk zó in te richten dat eigen organisatiekokertjes verlaten (kunnen) worden en er grenze(n)loos samengewerkt kan worden. De visie van waaruit dit gebeurt, is uitgaan van de ‘whole child approach’ – niet enkel kijken naar de cognitieve ontwikkeling, maar ook naar aspecten als gezondheid, mental health, sociaal-emotionele ontwikkeling en morele ontwikkeling.

Complete, inzichtelijk geïllustreerde uitgave, met indicatoren interdisciplinair samenwerken, real life interviews, informatie over de auteur en uitgebreide literatuurverwijzing.
Mart Seerden, NBD Biblion

 

Downloads
In dit boek vind je een aantal praktische bestanden, die je – als je het boek hebt aangeschaft – hier kosteloos kunt downloaden. Het wachtwoord vind je in het boek. Veel succes!

Klik hier om de bestanden te downloaden

 

 

In de serie Samen leidinggeven aan de onderwijspraktijk zijn ook verkrijgbaar:

1. De professionele leergemeenschap
2. Duurzame schoolontwikkeling
3. Omgaan met ouders
4. Succesvolle schoolprofilering
5. Strategisch omgaan met onderwijshuisvesting
6. Onderwijskundig leiderschap
7. Gesprekkencyclus: van zinvol naar betekenisvol
8. Handboek Onderwijsrecht
9. Kansrijke medezeggenschap
10. Druk druk druk
11. Hoe komen we van deze rotonde?
12. Wet Werk en Zekerheid
13. Veranderend toezicht
14. Werken aan pedagogische sensitiviteit
15. Sociale veiligheid in school
16. Integrale kindcentra
17. Over het schoolhek heen
18. Startende leraren in het po en vo
19. Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ICT
20. Beter leren door groepsdynamiek
21. School en thuis
22. Een leven lang vitaal in het onderwijs
23. Bewegen naar optimale arbeidsmobiliteit
24. Continu verbeteren in het onderwijs
25. Erken de ongelijkheid
26. Hoe dan?!
27. Wat is eerlijk?

 

Doelgroep:

Uitvoering:

paperback

Formaat:

14,5 x 21

ISBN

9789492525277

Winkelwagen
Scroll naar boven