Actie!

Onderwijskundig leiderschap

 7,50

Jeroen Imants

De maatschappij heeft hoge verwachtingen van scholen, die moeten inspelen op de snelle veranderingen in leefwereld en werkomgeving. Het ontwikkelen van een eigen identiteit als school wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe kunnen de beperkte middelen van een school creatief en effectief worden ingezet om leerlingen goed te laten leren? Hoe gaan we op een duurzame manier om met de energie van de leerlingen en leraren, en zorgen we voor successen waarmee deze energie weer wordt aangevuld?

 

Deskundige en inspirerende leraren zijn de belangrijkste krachtbron voor goed leren van leerlingen. Onderwijskundig leiderschap in de school brengt leraren in positie om leerlingen goede resultaten te laten behalen, bijvoorbeeld door passend onderwijs en door ICT-mogelijkheden te benutten in het onderwijsleerproces. Onderwijskundig leiderschap stimuleert leraren om zich professioneel te ontwikkelen.

De maatschappij heeft hoge verwachtingen van scholen, die moeten inspelen op de snelle veranderingen in leefwereld en werkomgeving. Het ontwikkelen van een eigen identiteit als school wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe kunnen de beperkte middelen van een school creatief en effectief worden ingezet om leerlingen goed te laten leren? Hoe gaan we op een duurzame manier om met de energie van de leerlingen en leraren, en zorgen we voor successen waarmee deze energie weer wordt aangevuld?

De vraag in dit boek is dan ook, hoe onderwijskundig leiderschap in de basisschool van de 21e eeuw gestalte krijgt en een duurzame bijdrage kan leveren aan beter leren en beter onderwijzen. In Onderwijskundig leiderschap wordt onder andere aandacht besteed aan opbrengstgericht werken, professionele ruimte en professionele ontwikkeling. Het boek brengt inzichten en vragen bij elkaar in praktische antwoorden en oplossingen.

Onderwijskundig leiderschap is de sturing, de beïnvloeding van wat er in het onderwijsleerproces gebeurt, met het oog op structurele verbetering van het leren van de leerlingen binnen de school.

 

In de serie Leiderschap in de onderwijspraktijk zijn ook verkrijgbaar:
1. De professionele leergemeenschap
2. Duurzame schoolontwikkeling
3. Omgaan met ouders
4. Succesvolle schoolprofilering
5. Strategisch omgaan met onderwijshuisvesting
6. Onderwijskundig leiderschap
7. Gesprekkencyclus: van zinvol naar betekenisvol
8. Handboek Onderwijsrecht
9. Kansrijke medezeggenschap
10. Druk druk druk
11. Hoe komen we van deze rotonde?
12. Wet Werk en Zekerheid
13. Veranderend toezicht
14. Werken aan pedagogische sensitiviteit
15. Sociale veiligheid in school
16. Integrale kindcentra
17. Over het schoolhek heen
18. Startende leraren in het po en vo
19. Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ICT
20. Beter leren door groepsdynamiek
21. School en thuis
22. Een leven lang vitaal in het onderwijs
23. Bewegen naar optimale arbeidsmobiliteit
24. Continu verbeteren in het onderwijs
25. Erken de ongelijkheid
26. Hoe dan?!
27. Wat is eerlijk?

Imprint:

Omvang:

104 pagina's

Formaat:

14,5 x 21 cm

Uitvoering:

paperback

ISBN

9789491806247

Winkelwagen
Scroll naar boven