Veranderend toezicht

 25,00

Gerard Zeegers

Veranderend toezicht is een pleidooi voor vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Het boek houdt schoolleiders en andere onderwijsprofessionals een spiegel voor en roept hen op de ruimte die het nieuwe toezichtkader geeft met beide handen aan te grijpen.

 

Nieuw!

‘Deze uitgave geeft een goed inzicht in de wet- en regelgeving omtrent het nieuwe toezicht van de onderwijsinspectie, en behandelt daarnaast ook de dilemma’s en het soms gemiste vertrouwen dat ontstaan is tussen inspectie en onderwijsveld. Een aanrader voor schoolleiders en andere onderwijsprofessionals.’
Jan Stuijver (AVS), Kader Primair.


Werken aan wederzijds vertrouwen tussen school en inspectie
Per augustus 2017 is de manier veranderd waarop de Onderwijsinspectie toezicht houdt. Met het nieuwe toezicht sluit de inspectie zoveel mogelijk aan op de eigen ambities van besturen en scholen; zij krijgen de eindverantwoordelijkheid voor het formuleren van hun eigen onderwijskwaliteit.

Met de nieuwe wettelijke kaders ontstaat ruimte. Ruimte om zélf goed onderwijs vorm te geven en daar op eigen wijze verantwoording over af te leggen. Het geeft schoolbestuurders, schoolleiders en leraren tegelijk een grote verantwoordelijkheid. Ze moeten zorgdragen voor goed onderwijs en hierin autonomer werken. Ze krijgen het vertrouwen van de inspectie, ook al ervaren ze dat zelf niet altijd zo.

Dit boek gaat over dit spanningsveld en beschrijft hoe vrijheid en verantwoordelijkheid samen kunnen gaan. Aan de orde komen:

  • het nieuwe toezichtkader en de nieuwe werkwijze van de inspectie (de belangrijkste wettelijke veranderingen);
  • de manieren waarop besturen en scholen voortaan op (deels) eigen wijze verantwoording kunnen afleggen;
  • de mogelijkheden van zelfevaluatie en feedback (de theorie en de praktijk).

Veranderend toezicht is een pleidooi voor vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Het boek houdt schoolleiders en andere onderwijsprofessionals een spiegel voor en roept hen op de ruimte die het nieuwe toezichtkader geeft met beide handen aan te grijpen.

‘Zeer belangrijke uitgave, omdat die het waarom, hoe en wat van het nieuwe toezichtkader van de Onderwijsinspectie bespreekt en inzichtelijk maakt.’ – NBD Biblion

‘Dit boek is een steuntje in de rug voor het onderwijs dat te maken heeft met een veranderend toezicht door de Inspectie van het Onderwijs. Het geeft inzicht in het nieuwe toezichtskader en het waarderingskader. Tien praktische adviezen sluiten deze verhelderende uitgave over een complex veranderende situatie af.’ – Bianca Pannekoek, JSW

‘Veranderend toezicht geeft mooie handvatten om zelfstandig – en in dialoog met collega’s en betrokkenen – verder na te denken over de invulling van onderwijs, waarbij de focus verschuift van toezicht naar het hebben en delen van overzicht en inzicht.’ – PlatformPraktijkontwikkeling.nl

 

 

In de serie Samen leidinggeven aan de onderwijspraktijk zijn ook verkrijgbaar:

1. De professionele leergemeenschap
2. Duurzame schoolontwikkeling
3. Omgaan met ouders
4. Succesvolle schoolprofilering
5. Strategisch omgaan met onderwijshuisvesting
6. Onderwijskundig leiderschap
7. Gesprekkencyclus: van zinvol naar betekenisvol
8. Handboek Onderwijsrecht
9. Kansrijke medezeggenschap
10. Druk druk druk
11. Hoe komen we van deze rotonde?
12. Wet Werk en Zekerheid
13. Veranderend toezicht
14. Werken aan pedagogische sensitiviteit
15. Sociale veiligheid in school
16. Integrale kindcentra
17. Over het schoolhek heen
18. Startende leraren in het po en vo
19. Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ICT
20. Beter leren door groepsdynamiek
21. School en thuis
22. Een leven lang vitaal in het onderwijs
23. Bewegen naar optimale arbeidsmobiliteit
24. Continu verbeteren in het onderwijs
25. Erken de ongelijkheid
26. Hoe dan?!
27. Wat is eerlijk?

Doelgroep:

Uitvoering:

paperback

Formaat:

14,5 x 21 cm

Omvang:

168 pagina's

ISBN

9789492525147

Winkelwagen
Scroll naar boven