School en thuis

 17,50

Mariëtte Lusse

Leerlingen gedijen erbij als de leefwerelden van thuis, school en buurt elkaar overlappen. Het is echter niet makkelijk om de verschillende leefwerelden op elkaar af te stemmen, zeker niet in de stedelijke context waar de verschillen tussen leraren en ouders groot kunnen zijn.

Het belang van het verbinden van deze leefwerelden en de invloed van sociaaleconomische achtergrond, armoede en migratie hierop worden in dit boek goed onderbouwd. Daarnaast biedt het praktische handvatten om met ouders in contact te komen en te blijven. Het geeft tips voor het faciliteren van ouders, zodat zij hun kinderen daadwerkelijk kunnen ondersteunen bij het leren en het maken van schoolloopbaankeuzes.

Nieuw


Met inleiding van Iliass el Hadioui

 

Leerlingen gedijen erbij als de leefwerelden van thuis, school en buurt elkaar overlappen. Het is echter niet makkelijk om de verschillende leefwerelden op elkaar af te stemmen, zeker niet in de stedelijke context waar de verschillen tussen leraren en ouders groot kunnen zijn.

Het belang van het verbinden van deze leefwerelden en de invloed van sociaaleconomische achtergrond, armoede en migratie hierop worden in dit boek goed onderbouwd. Daarnaast biedt het praktische handvatten om met ouders in contact te komen en te blijven. Het geeft tips voor het faciliteren van ouders, zodat zij hun kinderen daadwerkelijk kunnen ondersteunen bij het leren en het maken van schoolloopbaankeuzes.

Het boek benoemt succesfactoren om – juist ook als verschillen groot zijn – met ouders samen te werken aan het toekomstperspectief van alle leerlingen.

Om de bredere context waarin scholen en ouders samenwerken beter te begrijpen, plaatst Iliass el Hadioui in zijn inleiding op dit boek de worsteling van de scholen met het omgaan met diversiteit in een stadssociologisch perspectief.

Annette Diender schreef de portretten na elk hoofdstuk. Hierin vertellen scholen, bijvoorbeeld in Rotterdam, Groningen en Almere, hoe zij de samenwerking met ouders vormgeven en welke positieve effecten dit heeft.

‘Dit waardevolle werk begint met een goede stadssociologische reflectie van de socioloog Ilass el Hadioui over de mismatch tussen de binnen- en buitenschoolse leefwerelden. Vervolgens komt helder aan de orde de manier waarop scholen met succes het proces van samenwerking met ouders kunnen optimaliseren.’ – NBD Biblion

‘De boodschap van dit boek is dat scholen meer aandacht moeten besteden aan wat er wél goed gaat. Blijf samen naar oplossingen zoeken, neem ouders op tijd mee, etc. Ouderbetrokkenheid en samen werken aan toekomstperspectief zijn twee belangrijke onderwerpen. Samen zijn wij er voor het kind en het kind zal zo nog meer gezien en gehoord voelen. Dit boek is zeker een aanrader voor scholen!’ – Susan Spekschoor

‘Een lezenswaardig en goed onderbouwd boekwerk, dat aandacht vraagt voor een lastig en actueel vraagstuk. Serieus afstemmen en samenwerken met ouders uit diverse gezinssituaties is een opdracht voor elke school. Nuttig!’ – ZorgPrimair

‘Dankzij dit boek leerde ik dat er ook in minder stedelijke gebieden sprake kan zijn van een mismatch tussen de verschillende leefwerelden en dat jij en ik in actie kunnen komen om te verbinden. Leren kijken door de bril van de ander, is volgens mij van toegevoegde waarde als het gaat over samenwerken met ouders.’– Josje Jaasma, LBBO

Lees ook de blog van Mariëtte Lusse: School en thuis. Succesfactoren voor het afstemmen van twee leefwerelden

 

In de serie Samen leidinggeven aan de onderwijspraktijk zijn ook verkrijgbaar:

1. De professionele leergemeenschap
2. Duurzame schoolontwikkeling
3. Omgaan met ouders
4. Succesvolle schoolprofilering
5. Strategisch omgaan met onderwijshuisvesting
6. Onderwijskundig leiderschap
7. Gesprekkencyclus: van zinvol naar betekenisvol
8. Handboek Onderwijsrecht
9. Kansrijke medezeggenschap
10. Druk druk druk
11. Hoe komen we van deze rotonde?
12. Wet Werk en Zekerheid
13. Veranderend toezicht
14. Werken aan pedagogische sensitiviteit
15. Sociale veiligheid in school
16. Integrale kindcentra
17. Over het schoolhek heen
18. Startende leraren in het po en vo
19. Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ICT
20. Beter leren door groepsdynamiek
21. School en thuis
22. Een leven lang vitaal in het onderwijs
23. Bewegen naar optimale arbeidsmobiliteit
24. Continu verbeteren in het onderwijs
25. Erken de ongelijkheid
26. Hoe dan?!
27. Wat is eerlijk?

Het belang van het afstemmen van deze leefwerelden en de invloed van sociaaleconomische achtergrond, armoede en migratie hierop worden in dit boek goed onderbouwd. Daarnaast biedt het praktische handvatten om met ouders in contact te komen en te blijven. Het geeft tips voor het faciliteren van ouders, zodat zij hun kinderen daadwerkelijk kunnen ondersteunen bij het leren en het maken van schoolloopbaankeuzes.

Het boek benoemt succesfactoren om – juist ook als verschillen groot zijn – met ouders samen te werken aan het toekomstperspectief van alle leerlingen.

Om de bredere context waarin scholen en ouders samenwerken beter te begrijpen, plaatst Iliass el Hadioui in zijn inleiding op dit boek de worsteling van de scholen met het omgaan met diversiteit in een stadssociologisch perspectief.

Annette Diender schreef de portretten na elk hoofdstuk. Hierin vertellen scholen, bijvoorbeeld in Rotterdam, Groningen en Almere, hoe zij de samenwerking met ouders vormgeven en welke positieve effecten dit heeft.

ISBN

9789492525710

Omvang:

120 pagina's

Uitvoering:

paperback

Formaat:

14,5 x 21 cm

Doelgroep:

Winkelwagen
Scroll naar boven