PBS – Goed gedrag kun je leren!

 52,50

Annemieke Golly en Jeff Sprague

Positive Behavior Support is een effectief gebleken schoolbrede aanpak, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag. Net als ‘gewone’ vakken als taal, rekenen en biologie, kun je leerlingen gewenst gedrag leren, door duidelijk en consequent te zijn in wat je van hen verwacht.  Het doel van PBS is om de leerprestaties te verbeteren door een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Hiervoor worden methoden aangereikt op het niveau van de school, de klas en de individuele leerling.

 

‘Leerkrachten, gedragsspecialisten, ib’ers en rt’ers vinden in dit boek alle ingrediënten om visie, beleid en uitvoering rondom gedragsontwikkeling vorm te geven.’ – Tijdschrift voor Remedial Teaching

 

8e druk!

Positive Behavior Support is een effectief gebleken schoolbrede aanpak, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag. Net als ‘gewone’ vakken als taal, rekenen en biologie, kun je leerlingen gewenst gedrag leren, door duidelijk en consequent te zijn in wat je van hen verwacht.  Het doel van PBS is om de leerprestaties te verbeteren door een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Hiervoor worden methoden aangereikt op het niveau van de school, de klas en de individuele leerling.

De kernprincipes van PBS zijn: 1. Ontwikkel duidelijke gedragsverwachtingen 2. Communiceer en onderwijs je verwachtingen 3. Herken en bekrachtig gewenst gedrag 4. Minimaliseer de aandacht voor ongewenst gedrag 5. Wees duidelijk en consequent met de gevolgen

Belangrijke sleutelelementen hierbij zijn: preventie, effectief klassenmanagement, op data gebaseerde besluitvorming, positieve interventies en samenwerken met ouders.

In deze herziene en vermeerderde druk vind je:
•    Een extra hoofdstuk over agressie en pesten
•    Uitgebreidere strategieën, tips, scenario’s, formats en voorbeelden van gedragsverwachtingen en formulieren.
•    Gedetailleerde voorbeelden, cases en ideeën van scholen die met succes PBS hebben geïmplementeerd.
•    Duidelijker uitgelegde stappen en formulieren voor het ontwikkelen en toepassen van procedures voor het omgaan met leerlingen die behoefte hebben aan interventies uit het gele en rode niveau van de piramide.

In ZorgPrimair stond onlangs dit artikel over PBS: De leerkracht als pedagogische professional voor het voetlicht

 

Mooi verzorgd, overzichtelijk, een rijkdom aan ideeën.NBD/Biblion

Wanneer het programma doorlopen wordt, zal het zeker een meerwaarde hebben voor het pedagogisch klimaat en de sfeer op school. Iedereen weet uit de literatuur dat het effect van complimenteren en positieve feedback op gewenst gedrag vele malen groter is dan straffen van ongewenst gedrag. Hoe dit echter in de praktijk vorm te geven is vaak lastig. Dit programma biedt menigeen binnen het onderwijs de mogelijkheid zich te verdiepen in de theorie met een directe koppeling naar de praktijk, waarbij een cultuuromslag zal plaatsvinden met betrekking tot de omgang met probleemgedrag op school en in de klas. Het zal leerkrachten en docenten handvatten en meer zelfvertrouwen geven. Daarnaast zal de eenduidige lijn qua gedragsregels op school duidelijk herkenbaar zijn/worden voor zowel ouders, collega’s, als leerlingen.LBIB

De nieuwe onderdelen in deze herziene versie tonen aan dat de auteurs recente inzichten en ontwikkelingen op het gebied van leerlingen gedrag zijn blijven volgen. Dit alles zorgt voor een actueel en gestandaardiseerd programma waarbij het waarborgen van positief gedrag en het voorkomen van ongewenst gedrag centraal staan. Leerkrachten, gedragsspecialisten, ib’ers en rt’ers vinden in dit boek alle ingrediënten om visie, beleid en uitvoering rondom gedragsontwikkeling vorm te geven.Tijdschrift voor Remedial Teaching

 

Vanaf de 6e druk zijn ook alle formulieren en werkbladen (ingrijpend) herzien.
Hieronder vind je de downloads bij dit boek. (Op deze pagina kun je de downloads die horen bij druk 1 t/m 5 nog vinden.)

p. 25

p. 40

p. 51-56

p. 69

p. 86

p. 107-109

p. 124-126

p. 155-158

p. 160

p. 167

p. 175

p. 202-203

p. 233-234

p. 243

p. 245

p. 250

p. 258-259

p. 268

p. 299

 

Uitvoering:

paperback

Omvang:

308 pagina’s

Formaat:

21 x 29,7 cm

ISBN

9789077671986

Opmerking:

8e druk, 2015

Winkelwagen
Scroll naar boven