Je bevindt je hier: Home / Titels / Nieuw / Over het schoolhek heen
Doelgroep: po/vo
Uitvoering: paperback
Formaat: 14,5 x 21
ISBN 9789492525277

Over het schoolhek heen

Prijs (ex. BTW)
€ 25,00
€ 2,06
€ 25,00

 

‘Ik beveel deze uitgave van harte aan, aan iedere organisatie in het sociale domein die werk wil maken van een optimale samenwerking. Want dat is waar passend onderwijs om vraagt. Het boek geeft inzicht en werkt zaken concreet uit. Naast heldere theoretische onderbouwingen is er ook veel aandacht voor de aanpak op de werkvloer.’
Jan Stuijver (AVS), Kader Primair (mei 2019)

 

De wens en de noodzaak om interdisciplinair samenwerken te versterken wordt onder andere ingegeven door maatschappelijke trends. Denk aan teruglopende leerlingaantallen, passend onderwijs en veranderingen in de Jeugdwet. Interdisciplinair samenwerken biedt strategische kansen en kan zorgen voor kwaliteitsverhoging.

In dit boek wordt uitgelegd wat wordt verstaan onder interdisciplinair samenwerken, wie als partners (kunnen) worden gezien en wat succesfactoren en knelpunten zijn.

De auteurs hanteren de volgende uitgangspunten:

  • whole child approach. Het kind met al zijn talenten staat centraal;
  • Rijnlandse benadering: waarbij het primaire proces wordt georganiseerd vanuit de menselijke maat.
  • Vanuit een professionele samenwerking zijn alle partners het best in staat kinderen optimale groei- en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.

Tot slot wordt gekeken naar de competenties die nodig zijn, zoals flexibiliteit, goed kunnen communiceren en een onderzoekende houding.

Leidinggevenden kunnen in dit boek ook inspiratie opdoen in de praktijkverhalen van geïnterviewde professionals uit verschillende disciplines.

 

Kleine, rijke uitgave in de reeks 'Samen leiding geven aan de onderwijspraktijk'. Dit keer staat doelgerichte, leerlinggecentreerde interdisciplinaire samenwerking centraal.
In dit tijdperk van vormgeven aan passend onderwijs en transitie jeugdzorg (Jeugdwet) is het noodzakelijk om professionele kennis en kracht te bundelen rondom ontwikkelingsvraagstukken van kinderen, jongeren, hun gezinnen (eerste, tweede en derde milieu/gezin, onderwijs, vrije tijd).
De gecombineerde uitgave (theorie & praktijk) biedt professionals handreikingen om hun samenwerkingspraktijk zó in te richten dat eigen organisatiekokertjes verlaten (kunnen) worden en er grenze(n)loos samengewerkt kan worden. De visie van waaruit dit gebeurt, is uitgaan van de 'whole child approach' - niet enkel kijken naar de cognitieve ontwikkeling, maar ook naar aspecten als gezondheid, mental health, sociaal-emotionele ontwikkeling en morele ontwikkeling.

Complete, inzichtelijk geïllustreerde uitgave, met indicatoren interdisciplinair samenwerken, real life interviews, informatie over de auteur en uitgebreide literatuurverwijzing.
Mart Seerden, NBD Biblion

 

Downloads
In dit boek vind je een aantal praktische bestanden, die je - als je het boek hebt aangeschaft - hier kosteloos kunt downloaden. Het wachtwoord vind je in het boek. Veel succes!

Klik hier om de bestanden te downloaden

 

 

In de serie Samen leidinggeven aan de onderwijspraktijk zijn ook verkrijgbaar:

  1. De professionele leergemeenschap
  2. Duurzame schoolontwikkeling
  3. Omgaan met ouders
  4. Succesvolle schoolprofilering
  5. Strategisch omgaan met onderwijshuisvesting 
  6. Onderwijskundig leiderschap
  7. Gesprekkencyclus: van zinvol naar betekenisvol
  8. Onderzoeksmatig leiderschap
  9. Handboek Onderwijsrecht
10. Kansrijke medezeggenschap 
11. Druk druk druk
12. Hoe komen we van deze rotonde? 
13. Wet Werk en Zekerheid
14. Veranderend toezicht 
15. Werken aan pedagogische sensitiviteit 
16. Sociale veiligheid in school
17. Integrale kindcentra
18. Over het schoolhek heen
19. Startende leraren in het po en vo 
20. Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ICT
21. 
Beter leren door groepsdynamiek 
22. School en thuis
23. Een leven lang vitaal in het onderwijs
24. Bewegen naar optimale arbeidsmobiliteit
25. Continu verbeteren in het onderwijs

Word abonnee!

U kunt ook abonnee worden van de serie Leiderschap in de onderwijspraktijk en profiteren van de vele voordelen! Alle voordelen op een rijtje? Klik hier »

 

Bekijk ook:

_MOD_CWB_PAGE_VM   1 _MOD_CWB_OF_VM 0  

Contact

  • Postbus 365, 1270 AJ, Huizen 
  • T +31  (0)35 542 95 48 

Winkelwagen

 x 
Totaal: 0.00
Je winkelwagen is leeg