Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ICT

 25,00

Marije Kral, Anne-Marieke van Loon, Pierre Gorissen en Dana Uerz

ICT-ontwikkelingen gaan razendsnel. Hoe zorg je dat je onderwijsorganisatie meebeweegt? Hoe ziet het onderwijs er dan uit? Wat vraagt het van leerlingen, leraren en de organisatie? Dit is een gezamenlijke zoektocht zonder pasklare antwoorden, waarin de leidinggevende van grote betekenis is, omdat deze een sleutelrol speelt bij het creëren van een lerende cultuur op school.

Sturen op beweging

De uitdaging is om met nieuwe technologieën het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Maar als we blijven doen wat we altijd al deden, verandert er – ook met de inzet van die technologie – niets. Het is een complexe innovatie die vraagt om transformatief leiderschap.

ICT-ontwikkelingen gaan razendsnel. Hoe zorg je dat je onderwijsorganisatie meebeweegt? Hoe ziet het onderwijs er dan uit? Wat vraagt het van leerlingen, leraren en de organisatie? Dit is een gezamenlijke zoektocht zonder pasklare antwoorden, waarin de leidinggevende van
grote betekenis is, omdat deze een sleutelrol speelt bij het creëren van een lerende cultuur op school.

ICT kan alleen succesvol worden geïntegreerd als de leraren voldoende ICT-geletterd zijn en vaardig zijn in het leren en lesgeven met ICT. Dit boek geeft handvatten om leraren mee te nemen, te inspireren en ondersteunen in dit proces.

 

‘Iedereen weet dat ict-ontwikkelingen razendsnel gaan. Hoe zet je dan een goede koers uit? Dit vormt een belangrijke taak voor de schoolleider en de ib’er. Dit boek reikt hier antwoorden voor aan.’ – ZorgPrimair

Deze uitgave geeft handreikingen, biedt achtergrondinformatie en tal van praktische tips voor het ict-proof maken van de schoolorganisatie, zowel in het primair als secundair onderwijs. – NBD Biblion

 

In de serie Samen leidinggeven aan de onderwijspraktijk zijn ook verkrijgbaar:

1. De professionele leergemeenschap
2. Duurzame schoolontwikkeling
3. Omgaan met ouders
4. Succesvolle schoolprofilering
5. Strategisch omgaan met onderwijshuisvesting
6. Onderwijskundig leiderschap
7. Gesprekkencyclus: van zinvol naar betekenisvol
8. Handboek Onderwijsrecht
9. Kansrijke medezeggenschap
10. Druk druk druk
11. Hoe komen we van deze rotonde?
12. Wet Werk en Zekerheid
13. Veranderend toezicht
14. Werken aan pedagogische sensitiviteit
15. Sociale veiligheid in school
16. Integrale kindcentra
17. Over het schoolhek heen
18. Startende leraren in het po en vo
19. Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ICT
20. Beter leren door groepsdynamiek
21. School en thuis
22. Een leven lang vitaal in het onderwijs
23. Bewegen naar optimale arbeidsmobiliteit
24. Continu verbeteren in het onderwijs
25. Erken de ongelijkheid
26. Hoe dan?!
27. Wat is eerlijk?

Doelgroep:

Omvang:

120 pagina's

ISBN

ISBN 9789492525604

Formaat:

14,5 x 21 cm

Winkelwagen
Scroll naar boven