Marco Snoek

Marco Snoek is lector Leren en Innoveren aan het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. Zijn lectoraatsopdracht heeft betrekking op het versterken van het beroep van leraar. Centraal staat daarbij de kwaliteit van lerarenopleiding, begeleiding van starters, en nascholing, maar ook het versterken van de professionele rol van leraren in onderwijsinnovatie.

Sinds 2014 is hij projectleider van het Amsterdamse project Junior Leraar waar hij samen met scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs werkt aan de ontwikkeling van begeleidingsprogramma’s en begeleidingsinstrumenten voor startende leraren. Daarnaast maakt hij deel uit van de groep Kritische Vrienden rond de Lerarenagenda 2013-2020 van het ministerie. Sinds 2005 maakt hij namens het ministerie deel uit van Europese werkgroepen rond leraren, lerarenopleidingen en schoolbeleid.

 


 

Marco Snoek is auteur van:

Winkelwagen
Scroll naar boven