Vloeiend van groep 2 naar 3

 25,95

Aafke Bouwman en Marije Bakker

De overgang van groep 2 naar 3 is een veelbesproken onderwerp; voor veel kinderen is die overstap namelijk groot. Hoe zorgen leerkrachten ervoor dat de doorstroom vloeiend verloopt? Hoe sluiten ze aan bij de soms grote verschillen in de ontwikkeling van jonge kinderen? Dit nieuwe boek geeft praktische antwoorden en handreikingen.

Genomineerd voor het Onderwijsboek van 2019!

 

De overgang van groep 2 naar 3 is een veelbesproken onderwerp; voor veel kinderen is die overstap namelijk groot. Hoe zorgen leerkrachten ervoor dat de doorstroom vloeiend verloopt? Hoe sluiten ze aan bij de soms grote verschillen in de ontwikkeling van jonge kinderen? Dit nieuwe boek geeft praktische antwoorden en handreikingen.

Waar kinderen in groep 2 vooral spelend leren, wordt in groep 3 van hen verwacht dat ze formeel gaan leren. Dit is niet altijd gemakkelijk. Om ervoor te zorgen dat kinderen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen, organiseren steeds meer scholen het onderwijs in samengestelde groepen 2-3 (en soms in groepen 1-2-3). In het nieuwe boek Vloeiend van groep 2 naar 3 wordt concreet beschreven hoe leerkrachten deze organisatievorm voorbereiden en uitvoeren.

‘Steeds meer scholen organiseren het onderwijs in samengestelde groepen 2-3’


Instructie en differentiatie

Daarnaast wordt in het boek – met veel herkenbare praktijkvoorbeelden en concrete tips – volop aandacht besteed aan het beredeneerde aanbod in de onderbouw.
Er wordt bovendien uitgebreid ingegaan op thema’s als:
• instructie en differentiatie
• de rol van spel
• klassenmanagement
• monitoring

Ook wordt in aparte hoofdstukken ingezoomd op de vakgebieden rekenen, taal/lezen en schrijven in groep 2 en 3.


Relevant voor onderbouwleerkrachten

Het boek biedt inspiratie aan álle onderbouwleerkrachten, ook die in aparte groepen werken. Daarnaast is het interessant voor intern begeleiders, jonge-kindspecialisten, pabo-studenten en andere betrokkenen bij het onderwijs aan het jonge kind.

 

‘De auteurs zoomen specifiek in op het belang van spel, het gebruik van ontwikkelingsmaterialen en de taal-, reken- en schrijfontwikkeling. Theorie en praktijk worden duidelijk en uitvoerig gekoppeld en dat maakt dat deze uitgave een praktisch handboek.’ – Nicole van Amelsvoort, HJK

 

‘Echt een aanrader voor de kleuter- en de groep 3 leerkracht!’- Juf Maike

 

‘Deze praktijkgerichte uitgave beschrijft wat nodig is (voorbereiding, uitvoering, monitoring) om een combinatiegroep (1-)2-3 op een gedegen manier te realiseren. Er wordt specifiek aandacht gegeven aan spel, ontwikkelingsmaterialen en aan de vakken rekenen, lezen, taal en schrijven. Hiernaast wordt uitgebreid ingezoomd op het klassenmanagement, waarbij instructie en differentiatie specifiek belicht worden. De tekst is verdeeld over tien hoofdstukken en wordt rijk ondersteund door schema’s en praktijkvoorbeelden.’ – NBD Biblion

 

‘Vloeiend van groep 2 naar 3 is een aanrader wanneer je (in de toekomst) werkt in de onderbouw of wanneer je als team het onderwijs in de onderbouw opnieuw vorm wilt geven door een nieuwe visie te ontwikkelen.’ – jufjudith.nl

 

 

Downloads
De downloads die horen bij dit boek vind je hier.

Formaat:

17 x 24

Omvang:

188 pagina's

ISBN

9789493209602

Doelgroep:

Winkelwagen
Scroll naar boven