Technisch lezen in een doorlopende lijn

 31,95

Marita Eskes

Dit boek beschrijft op praktische wijze waarom goed technisch leesonderwijs van belang is, hoe het proces van technisch leren lezen verloopt en hoe hier in een doorlopende lijn vorm aan kan worden gegeven in de klas.

Winnaar Het beste Onderwijsboek van 2020!

 

‘Voor mij alvast één van de belangrijkste onderwijsboeken van dit jaar.’ – Lieven Coppens

Elk kind verdient het om goed te leren lezen. Als je niet geletterd bent, is het vrijwel onmogelijk om in de huidige maatschappij mee te komen. Uiteraard heb je kennis van de wereld en woordenschat nodig om teksten te begrijpen, maar met kennis en woorden alleen kun je geen tekens van papier aflezen.

Dit boek beschrijft op praktische wijze waarom goed technisch leesonderwijs van belang is, hoe het proces van technisch leren lezen verloopt en hoe hier in een doorlopende lijn vorm aan kan worden gegeven in de klas.

In het Nederlandse onderwijs kan nog veel winst worden behaald door méér leerlingen een goede leesstart te geven. In de groepen 1/2 is aandacht nodig voor mondelinge taalvaardigheid, fonemisch bewustzijn en letterkennis. In groep 3 leren leerlingen ‘de code kraken’: ze leren om de tekens op papier te vertalen naar woorden en zinnen. Dat proces gaat door in de groepen 4, 5 en 6: het voortgezet technisch lezen. Het is een misvatting om te denken dat het technische leesonderwijs daarmee is afgerond: ook nadat tot en met groep 6 is gewerkt aan (voortgezet) technisch lezen, is in de groepen 7 en 8 onderhoud en herhaling nodig om te voorkomen dat het leesniveau terugzakt. Cruciaal zijn een doorlopende lijn en professionele samenwerking binnen de school.

Technisch kunnen lezen is de sleutel tot leesbegrip

In dit boek lees je hoe het onderwijs in technisch lezen er in de dagelijkse lessen uit kan zien en hoe binnen de school op professionele wijze kan worden samengewerkt. Hierbij wordt uitgegaan van wat onderzoek ons al jarenlang leert over effectief leesonderwijs. Het is bedoeld voor alle betrokkenen in het basisonderwijs: leerkrachten, intern begeleiders, taal-/leescoördinatoren en schoolleiders.

Bekijk hieronder de praktische tutorial over Technisch lezen op afstand die Marita verzorgde in het kader van Collectief in Vakmanschap – Beter thuis in afstandsonderwijs:

‘Technisch kunnen lezen is de sleutel tot leesbegrip.’

Bron: Lerarencollectief

 

Downloads
Bij dit boek horen praktische bijlagen, die je – als je het boek hebt aangeschaft – hier kosteloos kunt downloaden. Het wachtwoord vind je in het boek. Veel succes!

Download de bijlagen

Hieronder vind je de gratis downloads uit of bij het boek:

Kijkwijzer groep 1-2
Kijkwijzer groep 3-8
Poster Tips bij het uitkiezen van een boek

 

‘Dit boek, met veel kijkjes in de praktijk, speelt een belangrijke rol bij het op orde brengen van het technisch lezen. Eskes verstrekt veel tips op zowel leesinhoudelijk als didactisch gebied, en rondom de leesmotivatie. Het is nodig dat dit boek zijn weg naar de opleidingen vindt.’
– Uit het voorwoord van dr. Kees Vernooy

 

‘In haar boek behandelt Eskes alle facetten van het leesproces op de basisschool, dat met recht een handboek genoemd mag worden. In heldere taal beschrijft ze in een aantal hoofdstukken hoe het hele proces van leren lezen door die acht jaren basisonderwijs verloopt. Hoe het behoort te verlopen, wil elke leerling met voldoende leesvaardigheid een nieuwe start in het voortgezet onderwijs maken waar eigenlijk ook nog steeds zorg behoort te zijn voor leesvaardigheid en -motivatie. […]

Dit prettig leesbare handboek verdient het om als verplicht studiemateriaal gelezen te worden door alle pabostudenten en hun docenten taal/lezen, maar ook voor ieder die al werkt in het basisonderwijs.’
Gerard Wegman, redacteur KomenskyPost en oud-leraar basisonderwijs

 

‘Als de ondertitel van het boek de belofte is die de auteur aan de lezer doet, dan maakt Marita Eskes deze belofte helemaal waar: het is praktisch en onmiddellijk aan de onderwijscontext verbonden, en het is een ‘hand’boek, een boek om nooit ver weg te leggen en dicht bij de hand te hebben. Een leerboek voor de leerkracht in opleiding, is het ook een professionaliseringshandboek voor het gevestigde schoolteam. Een boek dat theorie en praktijk naadloos en gelardeerd met eigen ervaringen aan elkaar koppelt. […]

Voor mij alvast één van de belangrijkste onderwijsboeken van dit jaar.’
– Lieven Coppens, Boeketje Onderwijs

 

‘Marita Eskes heeft op een zeer toegankelijke en aantrekkelijke manier luid en duidelijk gemaakt dat lezen de belangrijkste vaardigheid is die we op school (aan)leren. Een boek waarin alle inzichten op een rijtje staan. Er staan zoveel zaken van belang in, zoveel handreikingen, zoveel toegankelijke wetenschappelijk onderbouwde theorie. Maar ook zoveel welkome afrekeningen met onderwijsmythen.

Een boek dat iedere leerkracht moet lezen! Omdat onze kennis omtrent de belangrijkste vaardigheid die er is wel een boost kan en moet gebruiken. Want 24% laaggeletterd is natuurlijk gewoon een schande. Een schande die wij ons zelf moeten aanrekenen. Wij zijn namelijk de schakel die dit getal omlaag kan brengen. Een grote verantwoordelijkheid en een mooie taak. Samen met het boek Close Reading van o.a. Tony van Dalen een mooi compleet pakket om het lezen jouw school aan te pakken. Een prima investering.’ Bertus Meijer, Onderwijsenzo

 

‘Wanneer de feitelijkheid ons gebiedt onder ogen te zien dat de technische leesvaardigheid van Nederlandse kinderen afglijdt naar een alarmerend niveau, dan is een gerevitaliseerde, actuele programmalijn Technisch Lezen (0-12 jr.), zoals gepresenteerd in dit kloeke handboek, een welkome wake up call voor onderwijzend Nederland. Alle beschikbare kennis op het gebied van technisch lezen in de basisschool, aangevuld met nieuwste inzichten, passeert op theoretisch en praktisch, maar vooral ook op didactisch niveau de revue.

Er worden honderden tips en aanbevelingen gegeven teneinde kinderen in een doorlopende lijn van (voorbereidend) leren lezen, via oefening en praktisering van vloeiend lezen, naar onderhoud van de leesvaardigheid en automatisering te brengen. Van “leren lezen naar lezen om te leren krijgt hier op geïnspireerde wijze een gezicht voor ieder die kinderen in het leesproces wil bijstaan.

Complete uitgave van een tot in detail ingevoerde professional. Met aandacht voor onderwijskundig leiderschap, leesmotivatie en leesbevordering.’ – Mart Seerden, NBD Biblion

 

‘Elke leraar die het hoofdstuk leest over de groep(en) waaraan hij les geeft, zal geïnspireerd raken en direct tips kunnen gaan toepassen. […] Door – los van de methode of aanpakken waarmee een school werkt – te focussen op wat in elk jaar centraal moet staan, geeft dit boek leraren glasheldere informatie om gericht mee aan de slag te gaan.’ – Lidy Peeters, LBBO

Omvang:

300 pagina's

Druk:

5

Doelgroep:

ISBN

9789492525918

Formaat:

18,5 x 26 cm

Uitvoering:

paperback

Ook interessant voor jou…

Winkelwagen
Scroll naar boven