Het zakboek voor anti-pestcoördinatoren in po en vo

 17,95

Anke Visser

In dit zakboek komt alles aan bod wat nodig is om de APC-taken te realiseren: van theorieën rondom pesten tot handige werkvormen en van papieren schoolbeleid tot praktische stappenplannen.

Een nieuw overzichtelijk zakboek voor het onderwijs

De Wet sociale veiligheid op scholen, ook wel bekend als de ‘anti-pestwet’, schrijft sinds 2015 schoolbestuurders voor om ten minste één medewerker te benoemen die het aanspreekpunt is bij (hardnekkig) pestgedrag onder leerlingen. Deze medewerker, de anti-pestcoördinator (APC), ontwerpt en coördineert vervolgens een gestructureerde aanpak om het pestgedrag te stoppen.

Sleutelwoorden voor de werkwijze van de APC zijn systematiek en samenhang.

Uit het feit dat het wetgever een nieuwe functionaris noemt – naast oude bekenden als ib’er, gedragsspecialist, mentor, leerlingbegeleider/counselor, zorgcoördinator enzovoort, die de meeste scholen al hebben – blijkt hoeveel belang het ministerie van OCW aan het aanpakken van pesters en pesterijen hecht. Scholen moeten het echt anders gaan doen, om te voorkomen dat murw gepeste leerlingen in het uiterste geval een einde aan hun leven maken.

In Het zakboek voor anti-pestcoördinatoren in po en vo komt alles aan bod wat nodig is om de APC-taken te realiseren: van theorieën rondom pesten tot handige werkvormen en van papieren schoolbeleid tot praktische stappenplannen.

Ben jij de anti-pestcoördinator op jouw school? Dan is dit zakboek hét naslagwerk om altijd bij de hand te hebben. Zo heb je alle informatie voor de invulling van jouw taken compact bij elkaar.

 

Bij dit boek horen ook een aantal praktische bijlagen, die je – als je het boek hebt aangeschaft – hier kosteloos kunt downloaden. Het wachtwoord vind je in het boek. Veel succes!

Download de bijlagen!

Naast Het zakboek voor de anti-pestcoördinator zijn er ook:
• Het zakboek voor vertrouwenspersonen
• Het zakboek voor contactpersonen

Doelgroep:

Uitvoering:

paperback

Omvang:

192 pagina's

Formaat:

12,5 x 20 cm

ISBN

9789493209428

Winkelwagen
Scroll naar boven