Groepsplan Gedrag in het voortgezet onderwijs

 34,95

Kees van Overveld

Groepsplan Gedrag in het voortgezet onderwijs is een praktisch boek voor leraren, mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs (speciaal voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo). Ook voor het werk van orthopedagogen en schoolpsychologen is het boek uitermate geschikt.
Het boek richt zich op het realiseren van een veilig pedagogisch klimaat. De lezer krijgt tal van tips om gedragsproblemen in klas en school te voorkomen en aan te pakken. Het boek is voorzien van actuele en gefundeerde achtergrondinformatie.

 

‘Groepsplan Gedrag in het VO verenigt op een unieke manier theorie en praktijk: de leerkracht die de interventies uit het boek uitvoert, begrijpt ook wat hij doet en waarom hij het doet.’  Lieven Coppens, Boeketje Onderwijs

Planmatig werken aan passend onderwijs

Sinds augustus 2014 is een belangrijke onderwijsvernieuwing van start gegaan: alle scholen worden geacht passend onderwijs te bieden. Passend onderwijs gaat niet alleen over kwalitatief goed onderwijs.
Het gaat ook over al die dagelijkse momenten waarop jongeren en hun leraren met elkaar in contact komen. Het contact met jongeren doet een groot beroep op de deskundigheid van leraren. Hoe zorg je ervoor dat je ieder lesuur opnieuw een sfeer creëert waarin het plezierig is om te leren?
Vaak verloopt de les zonder problemen, maar wat doe je in die situaties waarin leerlingen geen zin hebben om zich in te zetten, zich afzetten tegen het gezag of elkaar zelfs te lijf gaan?

Groepsplan Gedrag in het voortgezet onderwijs is een praktisch boek voor leraren, mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs (speciaal voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo). Ook voor het werk van orthopedagogen en schoolpsychologen is het boek uitermate geschikt.
Het boek richt zich op het realiseren van een veilig pedagogisch klimaat. De lezer krijgt tal van tips om gedragsproblemen in klas en school te voorkomen en aan te pakken. Het boek is voorzien van actuele en gefundeerde achtergrondinformatie.


Groepsplan Gedrag in het voortgezet onderwijs
is verdeeld in drie preventieniveaus:

– Op niveau 1 staat de klas als groep centraal. Een klas is niet zomaar een groep, daar moet je moeite voor doen. De tips en theorie op dit niveau leveren een waardevolle bijdrage aan die groepsvorming. Daarnaast wordt er expliciet aandacht besteed aan de kwaliteit van de leraar, handelingsgericht werken, klassenmanagement, ouderbetrokkenheid, het voorkomen van pesten en sociaal-emotioneel leren.
Niveau 2 is gericht op kwetsbare leerlingen. Het gaat om leerlingen die een last vormen voor hun omgeving en leerlingen die vooral zichzelf in de weg zitten. Aan bod komen o.a. risicofactoren en beschermende factoren, intensieve en kortdurende interventies en het meten van vooruitgang.
– Leerlingen met ernstig probleemgedrag worden besproken in niveau 3. De lezer krijgt handvatten aangereikt om de functie van het gedrag te doorgronden. Er zullen tevens handelingsstrategieën en interventies worden besproken.

De drie preventieniveaus corresponderen met de indeling van het zogenaamde Groepsplan Gedrag. Dit planningsformulier helpt scholen voor voortgezet onderwijs planmatiger te werken aan gedrag en sociaal-emotioneel leren. Het is de bedoeling dat mentoren of bijvoorbeeld zorgcoördinatoren het planningsformulier een aantal maal per jaar geheel of gedeeltelijk invullen. Er wordt een cyclus doorlopen van informatie verzamelen, plannen, uitproberen en evalueren. Deze systematische werkwijze maakt het mogelijk om ook op het gebied van gedrag opbrengstgerichter te werken.

Kees van Overveld is onderwijsman in hart en nieren. In de afgelopen 30 jaar heeft hij gewerkt als leraar, intern begeleider, schooladviseur, hogeschool hoofddocent en onderzoeker. Zijn deskundigheid ligt op het gebied van sociaal-emotioneel leren en gedragsproblemen. In dit boek heeft hij al zijn expertise gebundeld.

 

‘Ingewikkelde wetenschappelijke inzichten als de groepsdynamiek van pesten worden glashelder uitgelegd met concrete voorbeelden. De werkwijze van het groepsplan gedrag is zo concreet dat iedere leerkracht er morgen mee zou kunnen (moeten) beginnen.’ Prof. dr. Bram Orobio de Castro, hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie
‘Een van de beste referentiewerken over de aanpak van gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs. Groepsplan Gedrag in het VO verenigt op een unieke manier theorie en praktijk: de leerkracht die de interventies uit het boek uitvoert, begrijpt ook wat hij doet en waarom hij het doet. Hierdoor overstijgt dit boek het niveau van de trukendoos waaruit de leerkracht lukraak een interventie kiest, gewoon omdat men zegt dat ‘het werkt’. […] Waar John Hattie zich concentreert op het cognitieve leren, brengt Kees van Overveld een model van sociaal-emotioneel leren aan dat gebaseerd is op persoonlijke groei en niet op externe repressie.’ Lieven Coppens, Boeketje Onderwijs   (Klik hier om de hele recensie te lezen)

 

Downloads:

Hier vind je de downloads bij dit boek.

 

 

Uitvoering:

paperback

Omvang:

288 pagina's

Formaat:

A4

ISBN

9789491806186

Winkelwagen
Scroll naar boven