Gedragsondersteuning in Positive Behavior Support

 34,95

Robert H. Horner & Deanne A. Crone

Dit boek is bedoeld als blauwdruk voor de invoering van een succesvol, efficiënt systeem voor individuele gedragsondersteuning in een school. Het doel is het vergroten van de kennis over het identificeren van serieuze gedragsproblemen en het implementeren van effectieve oplossingen daarvoor.

Derde druk!

Dit boek is bedoeld als blauwdruk voor de invoering van een succesvol, efficiënt systeem voor individuele gedragsondersteuning in een school. Het doel is het vergroten van de kennis over het identificeren van serieuze gedragsproblemen en het implementeren van effectieve oplossingen daarvoor.

In het eerste deel komen de context en uitdagingen van het hedendaagse onderwijs aan bod. Deel twee is praktisch van aard. Er wordt gewerkt met gedragsfunctieanalyses (GFA), zowel eenvoudige, uitgebreide als intensieve, afhankelijk van wat de situatie eist. Op basis hiervan worden gedragsinterventieplannen (GIP) opgesteld. Het uitgangspunt voor deze aanpak is: menselijk gedrag is doelmatig, voorspelbaar en veranderbaar. In deel drie is er aandacht voor de samenstelling en verantwoordelijkheden van de verschillende teams.

Het boek is geschikt voor iedereen die plaatsheeft in een PBS- of gedragsteam (niet alleen het onderwijzend personeel, maar ook schoolpsychologen, counselors, administratieve krachten en het management) en voor andere geïnteresseerden in de aanpak van gedragsproblemen binnen de school.

Alle scholen hebben in meer of mindere mate te maken met leerlingen die (ernstig) probleemgedrag laten zien. Niet alleen voor SWPBS-scholen, maar voor alle scholen is kennis over gedragsfunctieanalyse en gedragsinterventiestrategieën van wezenlijk belang. De gedragsfunctieanalyse is een praktische methode in de aanpak van probleemgedrag, waarmee je achterhaalt welke factoren gedrag in stand houden, hoe de omgeving kan worden veranderd en welke vaardigheden geleerd kunnen worden om het gedrag positief te veranderen.Het uiteindelijke doel van ons onderwijs is dat alle leerlingen zich de vaardigheden eigen maken die nodig zijn om zich goed te handhaven in onze samenleving. Een passend onderwijsaanbod vraagt van ons het onderwijs ook zoveel mogelijk passend te maken voor die leerlingen die meer nodig hebben om zich gedragsvaardigheden eigen te maken. Met dit boek kun je de daarvoor essentiële stappen nemen! Monique Baard, SWPBScoach en -trainer

Hieronder vind je de downloads bij dit boek:

Formulier Hulpvraag – p. 47

GFA Checklist leraar – p. 62

GFA Checklist ouders – p. 74

GFA Checklist leerling – p. 78

Vertrouwen in hypothese – p. 82

Observatieformulier – p. 85

Route tegenstrijdig gedrag – p. 93

Gedragsinterventieplan – p. 102

Checklist kwaliteit – p. 108

Evaluatieplan – p. 119

Tevredenheidslijsten – p. 154

 

De uitgebreide toelichting bij het GFA-GIP-protocol kun je – als je het boek hebt aangeschaft – hieronder downloaden. Het wachtwoord vind je in het boek. Veel succes!

Download de bijlage

Uitvoering:

paperback

Omvang:

176 pagina's

Formaat:

16 x 24

ISBN

9789077671979

Winkelwagen
Scroll naar boven