Eerste hulp bij…

 15,00

Willem de Jong

Veel vaker dan gedacht kampen kinderen en jongeren met onder andere angsten, eetstoornissen, hechtingsproblematiek, depressiviteit, of psychoses, wat zich uit in vermijdend of teruggetrokken gedrag, koppigheid, zelfverwonding of agressiviteit. Niet zelden is bij deze kinderen en jongeren sprake van een lage zelfwaardering en negatief zelfbeeld. Het is van groot belang dat volwassenen in de omgeving, ouders én leraren, de signalen oppikken en zo vroeg mogelijk onderkennen om vervolgens juist en tijdig te kunnen handelen.

 

‘De kracht van dit boek ligt in de beschrijving van hoe je professioneel en proactief kunt reageren op leerlingen met problematisch gedrag.’ – Tijdschrift voor Remedial Teaching

‘Een boek voor orthopedagogen om naar te verwijzen en voor elke leerkracht of hulpverlener als hulpmiddel om zich verder te professionaliseren.’ – NVO Bulletin

‘Dit is een bijzonder nuttig en handzaam boek!’ – Maandblad Geestelijke Volksgezondheid

Met de duidelijke kijk- en handelingswijzers in dit boek kun je als leerkracht of andere onderwijsprofessional nog beter handen en voeten geven aan passend onderwijs.

Veel vaker dan gedacht kampen kinderen en jongeren met onder andere angsten, eetstoornissen, hechtingsproblematiek, depressiviteit, of psychoses, wat zich uit in vermijdend of teruggetrokken gedrag, koppigheid, zelfverwonding of agressiviteit. Niet zelden is bij deze kinderen en jongeren sprake van een lage zelfwaardering en negatief zelfbeeld. Het is van groot belang dat volwassenen in de omgeving, ouders én leraren, de signalen oppikken en zo vroeg mogelijk onderkennen om vervolgens juist en tijdig te kunnen handelen.

‘In de wijze waarop de auteur zich richt tot ouders en leerkrachten is de hand van de (leer)meester voelbaar. [De Jong] draagt heel concreet bij aan begrip tussen ouders en leerkrachten en slaat een brug naar de hulpverlening. […] Dit is een bijzonder nuttig en handzaam boek!’ – Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, Trimbos-instituut – 

‘Voor ouders, hulpverleners en onderwijzers biedt dit boek een mogelijkheid signalen eerder te zien, dan wel te begrijpen en hierop te reageren. Er is naast het informatieve gedeelte door de schrijver goed gebruikgemaakt van oorzaak en gevolg, casus, tips voor ouders, school in relatie tot kind/jongere, mogelijke behandeling en kijk- en handelingswijzers.’ – Engagement

‘Elk hoofdstuk kent een vergelijkbare opbouw: uitingsvormen (vaak ook met een kijkwijzer), oorzaken, gevolgen, behandeling en hoe te handelen in het gezin. Daarna worden de gevolgen voor school besproken en hoe daar te handelen, gevolgd door pedagogische en/of didactische handelingswijzers voor de leraar en mogelijke valkuilen. De auteur geeft duidelijke en toepasbare aanwijzingen hoe je probleemgedrag kunt signaleren en onderscheiden van normaal gedrag. De kracht van dit boek ligt in de beschrijving van hoe je professioneel en proactief kunt reageren op leerlingen met problematisch gedrag. Willem de Jong heeft een heldere manier van verwoorden en dat maakt dit boek voor leraren en remedial teachers makkelijk toegankelijk.’ – Tijdschrift voor Remedial Teaching

Dit boek is eerder verschenen onder de titel Angst en depressie, en in deze nieuwe editie ingrijpend herzien door de auteur.

Hier vind je de gratis downloads bij dit boek.

 

Uitvoering:

paperback

Omvang:

272 pagina’s

Formaat:

13,5 x 21 cm

ISBN

9789491806308

Winkelwagen
Scroll naar boven