Differentiëren in 5, 4, 3…

 25,95

Trynke Keuning, Marieke van Geel en Cindy Smienk-Otten

Dit is een praktisch boek vol met voorbeelden, achtergrondinformatie en stappenplannen om jou handvatten te geven om in je eigen onderwijs aan de slag te gaan met deze vijf principes, vier fases en drie B’s voor differentiëren. In dit boek laten de auteurs bovendien zien dat er verschillende mogelijkheden zijn om te differentiëren.

Stem je onderwijs af op verschillen tussen leerlingen

Leerlingen verschillen van elkaar, bijvoorbeeld in voorkennis, leerprestaties en interesses. Je wilt hier zo goed mogelijk mee omgaan, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Met andere woorden: je wilt differentiëren. Maar hoe doe je dat?

Op basis van praktijkonderzoek weten we dat differentiëren niet alleen tijdens de les gebeurt, maar plaatsvindt in vier fases die niet los van elkaar gezien kunnen worden: het voorbereiden van een periode, het voorbereiden van een les, dan het uitvoeren van de les en na afloop van die les het evalueren van zowel het proces als het product. Deze fases zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en in elk van deze fases gelden vijf onderliggende principes voor differentiëren: werk doelgericht, monitor voortdurend, daag uit, stem verwerking en instructie(s) af, en stimuleer zelfregulatie. Daarnaast spelen de drie B’s een rol: je maakt bewuste, beredeneerde en betekenisvolle keuzes, om je onderwijs goed af te stemmen op de verschillen tussen je leerlingen.

Dit is een praktisch boek vol met voorbeelden, achtergrondinformatie en stappenplannen om jou handvatten te geven om in je eigen onderwijs aan de slag te gaan met deze vijf principes, vier fases en drie B’s voor differentiëren. In dit boek laten de auteurs bovendien zien dat er verschillende mogelijkheden zijn om te differentiëren.

Differentiëren in 5, 4, 3 … is geschreven voor alle (aanstaande) professionals in het basisonderwijs, werkzaam in diverse contexten; van de kleutergroepen tot de bovenbouw, van intern begeleider tot kwaliteitszorgmedewerker, van scholen die werken met papieren methodes tot scholen voor gepersonaliseerd leren met ICT.

 

Differentiëren in 5,4,3… is ook verkrijgbaar in een voordeelpakket samen met het boek ADAPT.

 

‘Dit boek bevat een rijk overzicht van kennis, inzichten, handreikingen en praktische voorbeelden van gedifferentieerd onderwijs.’ – Prof. dr. Eddie Denessen

‘Genuanceerde aanrader voor de hedendaagse onderwijspraktijk! Actueel ook in het kader van de weer toegenomen roep om een verbrede brugperiode, waarbij differentiatie van belang is.’ – NBD Biblion

 

Doelgroep:

Uitvoering:

paperback

Omvang:

176 pagina's

ISBN

9789493209336

Ook interessant voor jou…

Winkelwagen
Scroll naar boven