Bananenschillen op school

 19,95

Marald Mens

In Bananenschillen op school neemt neuropsycholoog Marald Mens je mee in de wereld van die mentale uitglijders. Je komt te weten hoe ze ontstaan, hoe ze onbewust ons denken en handelen sturen en wat de nadelige gevolgen daarvan kunnen zijn voor je leerlingen, hun ouders, of je collega’s. Het boek geeft ook inzicht in hoe je die uitglijders kunt voorkomen. De praktische tips en adviezen om je te wapenen tegen de bananenschillen zijn direct toepasbaar in de klas.

‘Solide onderbouwd en praktisch handboek voor de onderwijsprofessional.’ – NBD Biblion

Iedere dag doe je als leerkracht, ib’er of directeur je best om goede inschattingen te maken en de juiste beslissingen te nemen. Daarbij ga je ervan uit dat je als professional kunt vertrouwen op je denken en je intuïtie. Maar is dat wel terecht?

Vanuit de wetenschap is bekend dat ons brein soms eigenzinnige sluiproutes neemt en ons weleens voor de gek houdt. Het resultaat is dat we uitglijden in ons denken, wat leidt tot verkeerde inschattingen, oordelen en beslissingen.

In Bananenschillen op school neemt neuropsycholoog Marald Mens je mee in de wereld van die mentale uitglijders. Je komt te weten hoe ze ontstaan, hoe ze onbewust ons denken en handelen sturen en wat de nadelige gevolgen daarvan kunnen zijn voor je leerlingen, hun ouders, of je collega’s. Het boek geeft ook inzicht in hoe je die uitglijders kunt voorkomen. De praktische tips en adviezen om je te wapenen tegen de bananenschillen zijn direct toepasbaar in de klas.

Marald beschrijft 17 uitglijders in zijn boek, hieronder vind je er een als voorbeeld; het zogenaamde IKEA-effect: hoe we onbewust waarde toevoegen aan wat we doen.

Het IKEA-effect
Als we ergens veel moeite voor hebben gedaan, of zelfs risico hebben gelopen, krijgt het eindresultaat in onze ogen meer waarde. Stel je voor: je hebt zelf met bloed, zweet en tranen de eindmusical in elkaar gedraaid en presenteert trots het resultaat aan je collega’s. Die zijn echter minder enthousiast; zij hebben alle voorbereidingen en het creatieve proces zelf niet ervaren, en zien jouw prestatie in een heel ander daglicht dan jij.

Een ander frappant voorbeeld hiervan is de groepjesvorming in de klas. Leerlingen zijn bereid om hard te werken om tot een groep populaire leerlingen te horen. Hoe meer moeite het kost om toe te treden tot die groep, hoe meer waarde de groep gaat krijgen voor de desbetreffende leerling. Zelfs als achteraf blijkt dat het helemaal niet zo’n fijne groep is!

Hoe kun je dit effect in je voordeel toepassen? Om leerlingen zich bijvoorbeeld medeverantwoordelijk te laten voelen voor het naleven van groepsafspraken, is het goed om de leerlingen nauw te betrekken bij het opstellen ervan. Wanneer zij tijd en energie steken in het opstellen van eigen groepsregels, zullen zij de groepsregels meer waarderen.

 

‘Ook op school kunnen mentale uitglijders nadelig uitpakken, zo laat Marald Mens in dit boek zien. Hij past de meest recente psychologische inzichten over deze valkuilen toe op de onderwijspraktijk, illustreert ze met herkenbare voorbeelden en leert je hoe je in zeven stappen de uitglijders kunt voorkomen. In de gereedschapskist van de onderwijsprofessional mag kennis over de mentale uitglijders niet ontbreken.’ – Suzanne Weusten, psycholoog en oprichter van De Denkacademie

‘Marald Mens legt op een heel inzichtelijke en informatieve wijze de mogelijke tekortkomingen van ons denken en handelen in het onderwijs bloot en zet je op het spoor om deze mogelijke valkuilen te vermijden. Het is een prettig leesbaar en informatief boek.’ – Martin Bootsma

‘In dit boek neemt neuropsycholoog Marald Mens een aantal denkfouten in het onderwijs onder de loep. Mens laat zien hoe het brein – onder druk – allerlei strategieën heeft om snel een beslissing te kunnen nemen. Op zich een heel handig systeem, maar soms gaat dat fout. Dan is er sprake van een mentale uitglijder. Dergelijke strategieën worden ook in het onderwijs toegepast en ook daar leiden ze soms tot verkeerde conclusies. Mens beschrijft […] 16 voorbeelden van uitglijders en hoe die er in het onderwijsveld uitzien […]. In deel 3, ten slotte, beschrijft hij hoe je dergelijke uitglijders kunt voorkomen. Solide onderbouwd en praktisch handboek voor de onderwijsprofessional. Ook interessant i.v.m. de actuele discussie over racisme (in het onderwijs).’ – Norma Montulet, NBD Biblion

‘De opbouw van het boek is gedegen en levendig. De tekst laat zich prettig lezen en maakt je nieuwsgierig. Zeker de moeite waard en dus aanbevolen’ – Thieu Dollevoet, TIB

‘Dit is een boek om op de plank te hebben staan en regelmatig erbij te pakken.’ – Margot Lepelaars

‘Samengevat is Bananenschillen op school een voor de doelgroep zeer toegankelijk boek over zaken die we allemaal kunnen herkennen bij onszelf. Ik heb het met plezier en een glimlach van herkenning gelezen. ’ – Rob van Beek, Kader Primair

‘Dit boek is nog veel te onbekend in onderwijsland en daar mag best verandering in komen.’ – Juf Inger

‘Wat een fijn boek is dit! Ik vind dat elke leerkracht dit zou moeten lezen, maar eigenlijk is het voor ieder mens goed om te leren hoe je brein werkt. Het is niet alleen fijn voor jezelf om je bewust te zijn van je uitglijders. Je leert ook kinderen beter begrijpen. Zij hebben natuurlijk ook uitglijers in hun denken!’ – Juf Maike

 

 

ISBN

9789492525819

Omvang:

160 pagina's

Doelgroep:

Ook interessant voor jou…

Winkelwagen
Scroll naar boven