Al pratend wijs

 25,95

Eveline Bogers

Een goede mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren) is niet alleen cruciaal voor de lees- en schrijfontwikkeling, maar heeft ook invloed op het welbevinden van kinderen. Echter, bij de start in groep 1 heeft ongeveer 25 procent van de kinderen een achterstand in de taalontwikkeling door onvoldoende taalaanbod in de (thuis)omgeving. Dit boek biedt hiervoor praktische handvatten. Daarnaast is er aandacht voor de signalen en belemmeringen van een taalontwikkelingsachterstand en een taalontwikkelingsstoornis. Verder lees je hoe je ouders meer kunt betrekken bij de leeromgeving van hun kinderen.

‘Dit boek helpt leerkrachten en pedagogisch medewerkers bij het realiseren van zo goed mogelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van de vroege mondelinge taalvaardigheid.’ – Dr. Kees Vernooy

Een goede mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren) is niet alleen cruciaal voor de lees- en schrijfontwikkeling, maar heeft ook invloed op het welbevinden van kinderen. Kinderen die mondeling vaardig zijn, kunnen aangeven wanneer ze verdrietig, boos of blij zijn. Ze kunnen anderen begrijpen en zijn in staat kennis en ideeën te delen. Dit zijn essentiële vaardigheden die een basis leggen voor onder andere schoolsucces én het goed functioneren in de samenleving.

De eerste zeven levensjaren vormen de kritische periode voor de taalverwerving.

Echter, bij de start in groep 1 heeft ongeveer 25 procent van de kinderen een achterstand in de taalontwikkeling door onvoldoende taalaanbod in de (thuis)omgeving. De kans dat zij later (lees)problemen ontwikkelen is groot. Het is daarom van belang dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de onderbouw er alles aan doen om deze achterstanden te beperken en om nieuwe achterstanden te voorkomen.

Dit boek biedt hiervoor praktische handvatten. Daarnaast is er aandacht voor de signalen en belemmeringen van een taalontwikkelingsachterstand en een taalontwikkelingsstoornis. Ook komt het monitoren en gebruik van objectieve observatie-instrumenten aan bod. Verder lees je hoe je ouders meer kunt betrekken bij de leeromgeving van hun kinderen.

Hier vind je de gratis download(s) bij dit boek:
Download(s)

 

‘Het belang van het krachtige fundament dat wordt gelegd in de onderbouw én praktijkvoorbeelden hoe dat te bereiken, maken dit een echte aanrader!’ – Karin Versloot, Expertis

‘Dit boek geeft uitgebreid inzicht in de mondelinge taalverwerving van het jonge kind. De vele praktische en goed uitvoerbare tips maken dit boek tot een waardevol en aantrekkelijk handboek voor iedereen die zich bezighoudt met het uitbreiden van de mondelinge taalvaardigheid van jonge kinderen tot 7 jaar.’
H. Marzak, NBD Biblion 

‘Door dit boek ben ik mij nog meer bewust geworden van het belang van mondelinge taalvaardigheid en het feit dat de eerste zeven jaar een kritische periode is voor de taalontwikkeling van een kind. (…) Bovendien staat er in het boek beschreven hoe je voldoende taalkansen kunt geven aan leerlingen uit groep 1,2 en 3. Voorwaarden voor een goede taalontwikkeling zijn hierbij volgens Bogers een rijk taalaanbod, taalkansen en taalfeedback.’ – Remedial teacher Leontine le Blanc, Tijdschrift voor Remedial Teaching 

‘Vooral de vele praktische en goed uitvoerbare tips maken dit boek tot een waardevol en aantrekkelijk handboek voor iedereen die zich bezighoudt met het uitbreiden van de mondelinge taalvaardigheid van jonge kinderen tot 7 jaar.’ – NBD Biblion 

‘Met dit boek heb je een praktisch handboek tot je beschikking waarmee je gericht kunt gaan observeren en effectief kunt handelen of remediëren. Zowel in een voorschoolse setting als in een kleutergroep in het PO. Eigenlijk zou iedereen die met jonge kinderen werkt dit boek gelezen moeten hebben. Mondelinge taalvaardigheid is de basis voor het verdere leren en het schoolsucces. Het is niet altijd iets wat vanzelf op gang komt en mag daarom meer doelgerichte en expliciete aandacht krijgen in de praktijk.’ – Marita Teunisse, Digitaalspeciaal.nl

‘Het boek start vanuit het belang van een rijke taalomgeving en wanneer je dit vlot leesbaar boek, geschreven in heldere taal met per hoofdstuk een mooie theoretische samenvatting en referentielijst hebt gelezen ben je absoluut in staat om dit op een correcte en onderbouwde wijze toe te passen.’ – Tijdschrift Logopedie

 

ISBN

9789492525987

Omvang:

160 pagina's

Doelgroep:

Winkelwagen
Scroll naar boven