Privacy

Pica respecteert uw privacy en gaat daarom met de grootste zorgvuldigheid om met uw persoonlijke gegevens. Die gegevens worden beschermd door bijvoorbeeld gebruik van beveiligde servers en SSL-encryptie op onze websites. Door dit SSL-certificaat en het HTTPS-protocol kunnen browsers en servers alle data die moet worden verstuurd, eerst versleutelen en na ontvangst weer ontsleutelen. Uw gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden en alleen aan externe partners worden verstrekt in het kader van het uitoefenen van onze dienstverlening. Uiteraard eisen wij van onze partners dezelfde zorgvuldigheid ten aanzien van uw gegevens. Hieronder leest u voor welke doeleinden wij uw gegevens gebruiken.

Leveringen
Voor het leveren van een bestelling hebben wij uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens nodig, al dan niet aangevuld met de naam van de school/bedrijf/instelling. Deze gegevens worden opgeslagen in ons administratiesysteem en gebruikt voor de bezorging en facturatie van uw bestelling. Een gedeelte van deze gegevens kan worden doorgestuurd aan bezorgdiensten.

Account
Op de website van uitgeverij Pica kunt u een klantaccount aanmaken waarin onder andere uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, al dan niet aangevuld met de naam van de school/bedrijf/instelling worden opgeslagen. Door met uw unieke gebruikersnaam + wachtwoord in te loggen is het niet nodig deze gegevens bij nieuwe orders opnieuw in te voeren. Het wachtwoord van uw account wordt versleuteld bewaard en is voor geen van onze medewerkers zichtbaar.

Congresdeelname
Voor de verwerking van uw inschrijving van uw deelname aan een van onze bijeenkomsten, inclusief de facturatie hiervan hebben wij uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens nodig, al dan niet aangevuld met de naam van de school/bedrijf/instelling, uw eventuele dieetwensen en uw lidmaatschap bij relevante (onderwijs)beroepsverenigingen. Ter verificatie van uw lidmaatschap kan een deel van uw gegevens aan een beroepsvereniging worden overlegd.

Nieuwsbrief
Voor het versturen van een of meerdere van onze digitale nieuwsbrieven verwerken wij uitsluitend uw e-mailadres dat wordt doorgegeven aan een externe mailservice. Met onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de nieuwste uitgaven en bijeenkomsten, (onderwijs)nieuws, aanbiedingen en acties. Indien u een nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven met behulp van de daarvoor bedoelde link in de nieuwsbrief.

Prijsvragen e.d.
In het kader van prijsvragen of andere (weggeef)acties op bijvoorbeeld onze website, via onze nieuwsbrieven en/of social media worden alleen noodzakelijke gegevens verwerkt: uw naam en mailadres. Een eventuele winnaar wordt uiteraard gevraagd om zijn of haar adresgegevens.

Cookies
Op onze sites maken we gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de websites en webshop goed functioneren en bijvoorbeeld uw voorkeuren (inloggegevens) onthouden. De cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en zijn niet schadelijk voor computers, smartphones of tablets.

Google Analytics
Om onze websites goed te kunnen monitoren en analyseren maken wij gebruik van Google Analytics. Gegevens die door uw bezoekgedrag aan deze website te meten zijn, worden uitsluitend anoniem verwerkt en gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor werknemers van Pica en worden alleen doorgegeven aan andere partijen wanneer dat echt nodig is voor onze dienstverlening, denk hierbij aan: bezorgdiensten, betaalpartners en IT-dienstverleners. Van de partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, eisen wij dat zij hier veilig en uiterst zorgvuldig mee omgaan.

Bewaartermijn
Doorgaans zijn wij verplicht om uw gegevens voor onze administratie minimaal 7 jaar te bewaren. Deze bestaan uit uw factuur-, bestel- en betaalgegevens. Een klantaccount zal bewaard blijven totdat een gebruiker vraagt om het klantaccount te verwijderen. Hetzelfde geldt voor een nieuwsbrief-inschrijving. Afmelden van de nieuwsbrief kan heel eenvoudig door onder in de nieuwsbrief gebruik te maken van de link ‘afmelden’.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u uw gegevens inkijken, wijzigen of laten verwijderen? Neem dan contact op via info@uitgeverijpica.nl Binnen 14 werkdagen zullen wij u uw gegevens verstrekken. Verzoeken tot wijziging of verwijdering worden binnen 30 werkdagen verwerkt.

Tot slot
Dit privacyreglement is van toepassing op alle gegevens die de werkmaatschappijen die vallen onder Pica Holding BV verzamelen en verwerken van hun klanten en andere bezoekers van hun websites: www.uitgeverijpica.nl en www.picacongressen.nl Klik hier voor een overzicht van alle websites.
Pica Holding BV, gevestigd aan de Koningin Wilhelminastraat 8, 1271 PH te Huizen, treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Pica Holding BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen.

Laatste wijziging aan dit document: 22 juni 2023.

Winkelwagen
Scroll naar boven