Thuiszitters

Wouter van der Schaaf maakte een tocht langs personen en instanties die als uitvoerenden dagelijks te maken hebben met thuiszittende leerlingen of thuiszitters. Hij ging onder andere in gesprek met scholen, samenwerkingsverbanden, leerplichtambtenaren en een jeugdpsychiater. Iedereen werkt met grote inzet en zoekt naar de juiste antwoorden. Vanuit acht verschillende invalshoeken, waaronder ook die van ouders en thuiszitters zelf, tekende Van der Schaaf opinies, observaties, klachten en wensen op.

In het e-book Thuiszitters wordt ook verwezen naar de Signaleringslijst dreigende thuiszitter van KANS in onderwijs waarin risicofactoren en aandachtspunten zijn opgenomen.

 

Hieronder kun je deze uitgave gratis downloaden:

Thuiszitters (pdf)

Thuiszitters (epub)

 

Over de auteur
Wouter van der Schaaf werkte zijn hele professionele leven in en voor het onderwijs: als leraar aan een basisschool; als beleidsontwikkelaar voor de onderwijsvakbeweging; nationaal (AOb) en internationaal (Education International). Als programmaleider was hij betrokken bij de kwaliteit van het onderwijs en de opbouw van onderwijsbonden in ontwikkelingslanden.

Wouter schreef ook:

      

 

Winkelwagen
Scroll naar boven