Monique Baard

Ik word later achterwacht

Vandaag hoorde ik een interview op Radio 1 met iemand van CNV, die aangaf helderheid te willen van de minister van onderwijs over de 100 miljoen die het ministerie had uitgetrokken voor extra handen in de klas en in de school. Waar is dit geld gebleven? was de vraag. Waar is het concreet aan besteed? Uit een onderzoek van CNV blijkt namelijk dat scholen niets hebben gemerkt van deze extra pot geld en dat het doel van de 100 miljoen − vermindering van de werkdruk bij leraren − zeker niet gehaald is. De werkdruk wordt nog steeds als veel te hoog ervaren en alle scholen van het onderzoek geven aan dat er geen extra handen in de klas en in de school zijn gekomen. Op veel basisscholen is bijvoorbeeld al jarenlang geen conciërge meer. Zeker kleine scholen kunnen zich geen conciërge veroorloven. Ook onderwijsassistenten zie je steeds minder in het basisonderwijs. Een groot gemis!

De laatste maanden heb ik weer eens van dichtbij gezien hoe waardevol onderwijsondersteuners zijn voor een school. Ik ben een periode tijdelijk een dag per week werkzaam op mijn ‘oude’ sbo-school Het Mozaïek in Hilversum. Meester Peter is de conciërge van deze school. Peters vorige baan was postbezorging. Het buiten werken beviel hem best goed, maar hij wilde heel graag met kinderen werken. Peter hoort sinds acht jaar bij het onderwijsondersteunend personeel (OOP). Onderwijsondersteuners vallen in een andere salarisschaal dan leraren. Terecht, zou je misschien denken, want zij hebben veelal een lagere opleiding dan leraren. Maar als je een dag meeloopt met een conciërge zoals Peter, dan besef je dat een goede onderwijsondersteuner goud waard is!

Een standaarddag van deze OOP’er ziet er als volgt uit: meester Peter komt al vroeg de school binnen. Hij haalt het alarm eraf en gaat aan de slag. Er is veel te doen voordat het team binnendruppelt: de containers worden bij de weg gezet, de hekken van het plein gaan van het slot en er wordt koffie en thee gezet voor het team. Rond halfnegen gaat Peter naar buiten om pleinwacht te lopen. Dan maken sommige ouders even een praatje met hem. Ook kinderen komen spontaan gedag zeggen, vertellen dat ze gewonnen hebben met voetbal of laten hun nieuwe schoenen zien. ‘Meester Peter, mag ik vandaag een klusje voor je doen?’ vraagt Jeroen, die meester Peter af en toe mag helpen als beloning voor positief gedrag in de klas.

De bel gaat en alle leerlingen gaan naar binnen. De directeur komt met de telefoon nog in de hand rennend het plein op en vraagt Peter even groep 6 op te vangen. De leerkracht blijkt in de file te staan en komt dus te laat. Meester Peter loopt snel de school in en start de dag op met groep 6. Hij bespreekt het dagrooster en laat een paar kinderen iets vertellen over wat ze hebben beleefd. Vervolgens zorgt hij dat alle kinderen gaan lezen. Dan komt de juf van de klas binnen en kan Peter aan zijn ‘eigen’ werk. Er moeten twee fietsjes van de onderbouw gerepareerd worden. Net als hij de fietsjes tevoorschijn heeft gehaald en wil beginnen met het plakken van de lekke banden, komt Jasper zich melden. Jasper is duidelijk heel erg boos en moet van zijn leerkracht even afkoelen bij de ‘achterwacht’. Meester Peter is de achterwacht voor leerlingen die even niet in de klas kunnen blijven. Peter neemt Jasper mee naar zijn kantoortje, laat hem aan een tafel rustig worden en bespreekt dan hoe hij weer terug kan naar de klas. Daarna brengt hij Jasper terug.

De lekke banden moeten nog even wachten, want als Peter terugkomt in zijn kantoor komt Sharon huilend binnen; zij is gevallen tijdens de gymles en heeft een schaafwond aan haar knie. Peter pakt de EHBO-kist en verzorgt de wond. Als hij een grapje maakt, moet Sharon door haar tranen heen alweer lachen. Ze krijgt nog een glaasje limonade voor de schrik en huppelt dan terug naar de gymles. Peter kijkt op zijn horloge, het is bijna tien uur, snel gaat hij verse koffie en thee zetten en daarna loopt hij de volgende pleinwacht voor de pauze van de middenbouw.

Na de pauze drinkt hij even een kop koffie en gaat dan de lekke banden plakken. Als de fietsen weer in het hok staan, gaat hij als begeleider met de kleutergroep mee naar het speeltuintje in de buurt. Tussen de middag verzorgt Peter de lunch voor het bestuur, dat die dag een bijeenkomst heeft op school. Om 1 uur breekt Peters favoriete uur aan, hij geeft dan samen met de gymleraar Rots en Watertraining aan de bovenbouw. Twee jaar geleden heeft hij hier een opleiding voor gevolgd. Om twee uur wachten Jay en Mohammed al in Peters kantoor, het zijn de nieuwe ‘stagiaires’ uit groep 8. Zij mogen enkele weken stagelopen bij meester Peter als voorbereiding op het praktijkonderwijs.

Als de schooldag eindigt, staat Peter bij het hek om de leerlingen te begeleiden die met taxi’s en bussen naar huis gaan. Dan is de ergste drukte voorbij. Peter ruimt nog wat op, zorgt dat de afwas en was gedaan zijn, kopieert werkboeken voor groep 3 en stapt dan op zijn fiets om naar huis te gaan.

Ik gun iedere school een meester Peter! Het is absurd dat het niet vanzelfsprekend is dat scholen een conciërge hebben. Regulier of speciaal, elke school heeft talloze extra taken die gedaan moeten worden. Geen conciërge als ondersteuning van het onderwijs in een school betekent dat leraren extra taken krijgen. Passend onderwijs krijgt een grotere kans van slagen als er voldoende onderwijsondersteunend personeel is in iedere school in ons land. Een goede OOP’er kan veel betekenen, niet alleen in het verlichten van de taken van leraren, maar juist ook in het bieden van extra ondersteuning bij leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

Voor de leerlingen en het team op Het Mozaïek is meester Peter onmisbaar. Hij heeft er zelfs voor gezorgd dat ‘achterwacht’ nu een officieel beroep is geworden. Toen ik Machiel uit groep 4 gisteren vroeg wat hij wil worden als hij groot is, zei hij zonder na te hoeven denken: ‘Ik word later achterwacht, dat is super leuk, want dan komen er allemaal kinderen bij me en die ga ik dan helpen zodat het weer goed met ze gaat.’

Een groter compliment kan meester Peter niet krijgen!

 

Geplaatst op 24 oktober 2016

Bekijk hier het complete blogoverzicht

 

Winkelwagen
Scroll naar boven