Jarise Kaskens

De rekenontwikkeling en onderwijsbehoeften van leerlingen

Jarise Kaskens is gepromoveerd op rekengesprekken voeren

Jarise Kaskens verdedigde op 12 januari 2022 met succes haar proefschrift: De rekenontwikkeling en onderwijsbehoeften van leerlingen in perspectief van het voeren van rekengesprekken door leraren.

 Leren rekenen is belangrijk. Het promotieonderzoek van Kaskens geeft meer inzicht in de invloed van leerling- en leraarfactoren op de rekenontwikkeling van leerlingen. Daarbij gaat het om het beheersingsniveau van basisvaardigheden en van probleemoplossingsvaardigheden (bijv. Cito-rekenopgaven oplossen). De resultaten onderstrepen dat een stevige rekenbasis belangrijk is, zeker als het rekenen wat complexer wordt. Ook executieve functies (regelfuncties, zoals werkgeheugen) spelen een rol.

Verder is de relatie tussen rekenbeleving van leerlingen en de rekenontwikkeling onderzocht. Het zelfbeeld ten aanzien van rekenen blijkt gerelateerd aan geautomatiseerde basiskennis. Voor de ontwikkeling van probleemoplossingsvaardigheden is het belangrijk dat leraren over vakspecifieke kennis beschikken.

De verschillen in de rekenontwikkeling van leerlingen zijn groot.

Leraren volgden een scholing, gevolgd door een oefenperiode, gericht op rekengespreksvoering met kinderen. Dat blijkt een effectieve aanpak om te achterhalen wat leerlingen nodig hebben bij het leren rekenen. Bovendien heeft rekengespreksvoering positieve invloed op leraarfactoren, zoals het handelen in de onderwijspraktijk.

De opbrengsten van dit onderzoek kunnen worden benut in opleidingen en in de onderwijspraktijk. Er is bij uitgeverij Pica al een praktisch boek voor het onderwijs verschenen over rekengesprekken dat in alle onderwijssoorten kan worden gebruikt (klik op het omslag van Rekengesprekken voeren voor meer info).

Geplaatst op 12 januari 2022

 

 

  

 

Winkelwagen
Scroll naar boven