Sophia van der Wal

 

 

Sophia van der Wal is leerkracht, gedragsspecialist en Rots en Water-trainer. Zij richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en ondersteunt groepsleerkrachten bij kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte op gedrag. Waarbij de interactie tussen leerling, leerkracht en ouders leidend is.

Met de Rots en Watertrainingen werkt zij vanuit de groepsdynamiek waar sociale vaardigheden worden aangereikt, zodat kinderen zich bewust worden van hun gedrag. Er wordt gewerkt aan zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfreflectie. Met deze aspecten en de competenties van het sociaal emotioneel leren (SEL) maakt zij de koppeling naar het academisch leren.

Vanuit haar studieopdracht als gedragsspecialist heeft zij een praktische werkmap met SEL-kaarten ontwikkeld. Hiervoor is de theorie over Groepsvorming en Sociaal emotioneel leren (SEL) van Kees van Overveld omgezet naar een praktische aanpak, die gekoppeld is aan een meting van de sociaal-emotionele ontwikkeling met ZIEN!, VISEON 2.0 en SCOL. Dankzij hun vertrouwen is het gelukt om na een meting met deze digitale volgsystemen een koppeling te maken naar het SEL.

Door deze ontwikkeling heeft zij contact gezocht met Kees van Overveld. Hieruit is een samenwerking ontstaan en is de werkmap verfijnd tot wat SEL en gedrag in de groep nu is. De werkmap SEL en gedrag in de groep staat op zichzelf, helpt de leraar bij het preventief handelen en SEL vorm te geven in zijn of haar groep.

Zij verzorgt trainingen voor teams die met de werkmap SEL en gedrag in de groep gaan werken.

 

 


 

Sophia van der Wal is auteur van:

Winkelwagen
Scroll naar boven