Monique Baard

 

Monique Baard is werkzaam als zelfstandige bij Pica Pedia Support.

Zij heeft ruime ervaring in het onderwijs. Eerst als leerkracht en later als Ambulant begeleider van cluster 4 en bovenschools gedragsspecialist in het Speciaal Basisonderwijs. De laatste 10 jaar is zij werkzaam als schoolbegeleider, trainer en coach en begeleidt zij schoolteams en individuele leerkrachten met name bij het verstevigen van een positief en veilig school- en groepsklimaat. De nadruk ligt hierbij op het bieden van een gedegen schoolbreed aanbod voor álle leerlingen en ook de leerlingen met intensievere ondersteuningsbehoeften op gebied van sociaal emotioneel leren en gedrag en het vergroten van de competentie bij teams in het omgaan met moeilijk gedrag van leerlingen.

Monique is mede ontwikkelaar van het schoolbrede systeem Schoolwide Positive Behavior Support (PBS) in Nederland.

 


Monique Baard is auteur van:

omslag-zakboek-pbs-site adhd-is

omslag-elke-dag-een-emmertje-vol site9 ongewild-lastig 9e herd-site lastig-pubers

 

Winkelwagen
Scroll naar boven