Marjan van der Maas

Marjan van der Maas is als senior-adviseur verbonden aan Expertis. Klik hier voor haar persooblijke profiel. Als onderwijskundige en specialist jonge kind is Marjan al vele jaren landelijk werkzaam in advieswerk binnen gemeenten, het primair onderwijs en de voorschoolse voorzieningen onder meer in het kader van onderwijsachterstandenbeleid, onderwijskwaliteit en het jonge kind binnen de voor en vroegschoolse educatie. Zij verricht haar werkzaamheden in onderbouwen van scholen en voorschoolse voorzieningen, die hun didactisch handelen en spelvaardigheden willen versterken, hun beredeneerd aanbod willen aanscherpen of hun basisvaardigheden op orde willen krijgen.

Daarnaast is ze actief op scholen die onvoldoende of zeer zwak zijn bevonden door de inspectie, onder meer als vliegende brigadier voor de PO-Raad.
Via haar diverse werkzaamheden is Marjan betrokken bij het inrichten en vormgeven van Integrale Kindcentra in het land.

 


 

Marjan is auteur van:

ikc-integrale-kindcentra-site

 

Winkelwagen
Scroll naar boven