Marijke Bertu

Marijke Bertu is jarenlang werkzaam geweest in het primair onderwijs. Zij heeft pedagogiek en opleidingskunde gestudeerd en is als adviseur verbonden aan de KPC Groep. Marijke is voornamelijk werkzaam voor het primair onderwijs en voorschoolse voorzieningen. Zij is gespecialiseerd in het jonge kind, VVE-ondersteuning en -training binnen voor- en vroegschoolse organisaties, en handelingsgericht werken.

Vanuit Onderwijs Innovatie is ze actief rondom Onderwijs Anders, waarbij er gekeken wordt hoe het huidige onderwijs effectiever en passender kan worden vormgegeven, aansluitend bij de 21e-eeuwse onderwijsontwikkelingen. Ook ‘van visie tot gebouw’ maakt hiervan deel uit. De doorgaande lijn en verbinding met de voorschoolse instellingen zijn onderdeel van de werkzaamheden, inclusief het inrichten en vormgeven van kindcentra. De focus hierbij is altijd het kind.

 

Marijke is auteur van:

ikc-integrale-kindcentra-site

 

Winkelwagen
Scroll naar boven