Henderijn Heldens

Henderijn Heldens is hogeschooldocent bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Zij is als onderwijsvernieuwer en uitvoerend docent betrokken bij de masters ‘Leren en Innoveren’ en ‘Leadership in Education’. Haar aandachtsgebieden zijn de maatschappelijke context van het onderwijs en teamontwikkeling. Daarnaast voert zij onderzoek uit naar samenwerken en leren van lerarenopleiders in netwerken. Op dit thema is zij recent gepromoveerd. In het verleden was Henderijn aardrijkskundedocent in het voortgezet onderwijs. Daarna heeft zij, als pabodocent en kwaliteitscoördinator en later als curriculummanager, veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen en innoveren van het curriculum van de pabo. Ten tijde van de invoering van de landelijke kennisbasis voor de pabo’s en lerarenopleidingen was zij lid van de landelijke werkgroep van de commissie kennisbasis.

 

Henderijn is auteur van:
leren voor morgen site.voormaat

Winkelwagen
Scroll naar boven