poster-sterke-kanten-werknemer site

Harry van Nielen

Harry van Nielen deed de PABO in Nijmegen en ging daarna naar de kunstacademie (in Den Bosch en in Groningen).
Na geslaagd te zijn als autonoom vrij schilder is hij naar Arnhem verhuisd en ging daar als invaller voor de klas staan. Kort daarna belandde hij in het speciaal onderwijs-circuit en ging werken op De Stijgbeugel, een cluster 2 school voor leerlingen met een beperkt gehoor, ernstige taal- en spraakproblemen en leerlingen met een autisme spectrumstoornis. Hij volgde de opleiding AG/ESM en daarna de opleiding tot ASS-begeleider. Later is hij een aantal dagen in de week als steunpuntfunctionaris autisme bij cluster 4 aan het werk geweest. Daar verzorgde hij studie- en voorlichtingsmomenten voor mensen die met leerlingen met autisme werken.


Harry van Nielen is auteur/illustrator van:

poster-sterke-kanten-sport site poster-sterke-kanten-werkgever siteposter-sterke-kanten english site mijn-plakboek site

poster-adhd site poster autisme sterke kanten poster sterke kanten autisme leerkracht

Winkelwagen
Scroll naar boven