Hans Schwartz

Hans Schwartz is als senior adviseur arbeidszaken verbonden aan het CAOP. Van huis uit is Hans macro-econoom, hij heeft zich geleidelijk bewogen van de beleidskern (Ministerie van OCW) naar de uitvoeringspraktijk in het funderend onderwijs. In deze periode is hij onder andere actief geweest als financieel-economisch beleidsadviseur, projectleider, midden-manager en cao-onderhandelaar.

Nu werkt hij voor onder andere het Arbeidsmarktplatform PO en de VO-raad in de regio. Ook wil hij bijdragen aan een goede verbinding tussen mensen en middelen en begeleidt hij schoolbesturen bij regionale samenwerking en de ontwikkeling van strategisch HRM-beleid. Hij is betrokken geraakt bij het thema integrale kindcentra via de beweging Kindcentra 2020, als begeleider van de Expertgroep arbeidsmarkt, -voorwaarden en -verhoudingen.

 

Hans is auteur van:

ikc-integrale-kindcentra-site

Hans Schwartz is als senior adviseur arbeidszaken verbonden aan het CAOP. Van huis uit macro-econoom heeft Hans zich geleidelijk bewogen van de beleidskern (Ministerie van OCW) naar de uitvoeringspraktijk in het funderend onderwijs. In die periode is hij onder andere actief geweest als financieel-economisch beleidsadviseur, projectleider, midden-manager en cao-onderhandelaar.

Nu werkt hij voor onder andere het Arbeidsmarktplatform PO en de VO-raad in de regio. Ook wil hij bijdragen aan een goede verbinding tussen mensen en middelen en begeleidt hij schoolbesturen bij regionale samenwerking en de ontwikkeling van strategisch HRM-beleid. Hij is betrokken geraakt bij het thema integrale kindcentra via de beweging Kindcentra 2020, als begeleider van de Expertgroep arbeidsmarkt, -voorwaarden en -verhoudingen.

Winkelwagen
Scroll naar boven