Wilna van den Brink en Marije den Otter

Wilna van den Brink (links) is de afgelopen jaren werkzaam geweest als (plusklas)leerkracht, intern begeleider (regulier en SBO) en gedragsspecialist. Ze richt zich momenteel vooral op begeleiding, onderwijsontwikkeling en kwaliteitsverbetering in het (speciaal) basisonderwijs.

Marije den Otter (rechts) heeft zich als plusklasleerkracht gespecialiseerd in (hoog)begaafdheid. Daarnaast heeft ze als intern ondersteuner en gedragsspecialist veel ervaring in het begeleiden van leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak.

Met het gezamenlijk volgen van de masteropleiding Onderwijswetenschappen ontstond steeds meer de behoefte om waardevolle inzichten te vertalen naar haalbare en praktische onderwijsmethoden.

 

 

In 2017 startten Wilna en Marije hun onderneming Briljant onderwijs. Hiermee richten zij zich op onderwijsontwikkeling en kwaliteitsverbetering in het basisonderwijs – in het bijzonder met betrekking tot onderwijs aan (hoog)begaafden.


Wilna van den Brink en Marije den Otter zijn auteurs van Briljant verrijkend projectonderwijs.

voorkant-projectgids-lr4voorkant-handleiding-briljant-site 

 

Winkelwagen
Scroll naar boven